NRK Meny
Normal

Ankesak til Høgsterett

Bebuarane i Ladegårdsgaten meiner framleis at kommunen var for seint ute då dei anka erstatningsdommen.

Ladegårdsgaten
Foto: Hommedal, Marit / Scanpix

I desember fekk bebuarane i Ladegårdsgaten 80 millionar kroner i erstatning frå kommunen på grunn av store sprekkar i grunnmuren i bygården.

Kommunen anka dommen, men bebuarane meinte anka kom for seint.

Ulike syn på ankefristen

Det store stridsspørsmålet er nemleg når ankefristen eigentleg byrja å løpe: Den dagen kommunen fekk faks og e-post om dommen, eller den dagen dei fekk ei formell forkynning og underskreiv dommen.

Bebuarane meiner det første, medan kommunen meiner det andre.

LES: Kommunen anka ikkje for seint

Til Høgsterett

Klaga på at anka kom frå seint frå kommunen, vart avvist av lagmannretten. No har bebuarane sendt ho til Høgsterett.

- Me meiner framleis at anka kom forseint. Bebuarane og bustadselskapet ynskjer at også Høgsterett vurderer denne problemstillinga, fortel advokaten til bebuarane, Eivind Pundsnes.

Dersom bebuarane får medhold i Høgsterett om at anka kom forseint, vert erstatningdommen på 80 millionar kroner til bebuarane ståande.

- Lengre saksgang

Byrådsleiar i Bergen, Monica Mæland, seier ho forstår at bebuarane klagar.

– Det er ein rett dei har, som dei sjølve må vurdera om dei vil nytte. Det har dei valt å gjere, så det har eg stor respekt for, seier Mæland.

Likevel legg ho ikkje skjul på at dette vil gjera saksgangen lenger.

– Dette vil utsette moglegheitene for å koma til ei løysing og få løyst saka totalt sett, avsluttar byrådsleiaren.

Video Ladegårdsgaten i Vestlandsrevyen

SJÅ VIDEO: Vestlandsrevyen si dekning den dagen det blei klart at kommunen ville anka dommen.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås