NRK Meny

Anbefaler planane for Bybanen

Byrådet i Bergen tilrår at bystyret vedtar planane for Bybanen til Fyllingsdalen. Den føreslåtte linja er 10,8 kilometer lang og har ni nye haldeplassar. Planforslag inneber mellom anna at 12 bustadar i Fløenbakken må rivast. Saka skal no vidare til behandling i komité og bystyre.