ALVORLIG ULYKKE:

Ulykken ved Lyngfjelltunnelen i Lindås blir betegnet som svært alvorlig. Riksvei 57 vil være stengt i lengre tid.