Seks av ni skip er uten oppdrag

Derfor sier bergensrederiet GC Rieber Shipping opp 66 fast ansatte sjøfolk og erstatter dem med innleid arbeidskraft.

Rieber

SIER OPP: Alle fast ansatte sjøfolk mister jobben i GC Rieber Shipping. Her er rederiets «Polar Duchess».

Foto: GC Rieber Shipping

Rederiet legger fra nyttår ned sitt eget bemanningsselskap, melder Sysla.

Grunnen er krisen i oljeleverandørnæringen: GC Rieber Shipping driver ni offshore-skip fra Bergen. Kun tre av dem har oppdrag akkurat nå, opplyser rederiet til NRK.

– Vi må gjøre det vi kan for å redusere kostnadene. For hver dag som går, forsvinner det mer og mer penger, sier driftsdirektør Atle Sommer i GC Rieber Shipping.

– Ikke overrasket

Bergensrederiet har hittil bemannet skipene sine med mannskap fra det heleide datterselskapet GC Rieber Crewing, i tillegg til innleid personell.

Men fra nyttår blir det slutt på det, og alle de 66 som er fast ansatt på de ni skipene rederiet drifter fra Bergen, mister jobben. 55 av dem er norske.

Til NRK sier Sommer at han er imponert over hvordan de ansatte har tatt den tunge beskjeden.

Vi må tilpasse oss et marked som vil ligge lavere enn før.

Atle Sommer, COO i GC Rieber Shipping

– Det er vanskelig å snakke på vegne av de ansatte, men det slår meg at de har taklet det bra, selv om det er en vanskelig nyhet å få. Mange føler uro, men mange av dem gir også uttrykk for at det ikke var uventet. De forstår at vi må ta grep når markedet er som det er, sier Sommer.

Det vil ikke bli inngått sluttpakkeavtaler med de ansatte.

Store tap

GC Rieber Shipping driver skip som jobber med subsea, seismikk og støttefartøy i arktiske farvann.

For tre uker siden rapporterte selskapet resultater etter 2. kvartal, med et nettoresultat på minus 453,8 millioner kroner.

335,5 millioner av disse skyldtes nedskrivninger av flåtens verdi. Selskapet pekte også på «lav aktivitet i oljerelaterte segmenter».

Sommer mener det er vanskelig å spå når markedet snur.

– Vi har tro på at markedet kommer noe opp, men ikke der det har vært. Vi må tilpasse oss et marked som vil ligge lavere enn før, sier Sommer.