Bompengeaksjon skapte køkaos: – Førte til store konsekvenser

Køkaoset i Bergen onsdag morgen skaper forsinkelser i busstrafikken utover dagen, opplyser Skyss.

Lange køer
Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

Bompengeaksjonen startet klokken 06.30 og ble avsluttet klokken 09.30.

Lastebileierforbundet, Yrkestrafikkforbundet, Vestnorsk Transportarbeiderforening og NHO Logistikk og Transport på Vestlandet står bak aksjonen.

Den gikk ut på at yrkessjåførene kjørte i saktegående kortesjer på alle innfartsveier mot Bergen sentrum.

Se video av køen fra Sotra:

Video kø sotra

Store konsekvenser for kollektivtransporten

Flere steder gikk folk av bussene som sto i kø, og tok heller beina fatt mot sentrum.

Aksjonen har hatt og har fortsatt store konsekvenser for kollektivtransporten over hele bergensområdet. Det har ført til store forsinkelser fra alle bydeler, og dette kommer til å få følgekonsekveser utover formiddagen, sier Ingrid Dreyer, pressekontakt i Skyss.

På Kleppestø båtkai på Askøy måtte passasjerene i morgentimene stå igjen på kaien, fordi båten er full. Årsaken er trolig at mange valgte sjøveien til sentrum på grunn av køkaoset.

Går mot sentrum

GÅR: Flere reisende går av bussene som står i kø, og tar beina fatt mot sentrum.

Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

En bussjåfør forteller at køen startet allerede på Kolltveit på Sotra. Han sier at flere bilister kjører inn på «sideveiene» på Sotra, for å unngå de lange køene på hovedåren mot sentrum.

Lange køer

Klokken 08.30 meldte Vegtrafikksentralen om saktegående kø fra Sotra, Åsane og Askøy. Flere bilister melder om svært lange køer fra Askøy og Sotra.

– Jeg har stått nesten helt stille på Juvik på Askøy i over tjue minutter, sier lastebilsjåfør Hans Ove Soend, til NRK. Han er ikke deltager i «kjør sakte»-aksjonen, men støtter budskapet til aksjonistene og tåler en morgen med kø.

For operasjonssykepleier Marianne Espelid, får køståingen fra Askøy store konsekvenser.

– Jeg blir forsinket til en operasjon, det er alvorlig. Vi har et tett operasjonsprogram, og når mange blir forsinket får det konsekvenser, sier Espelid til NRK.

Hun er også motstander av en økning av bompengetakstene, men mener aksjonen er feil måte å protestere på.

Protesterer mot forslag

Det har også tidligere blitt arrangert aksjoner og opprør mot flere bomringer i Bergen. Facebook-sida Folkeaksjon mot flere bompenger har nå over 20.000 følgere.

Bakgrunnen for debatten om bompenger, er at det i den nye bymiljøpakken foreslås flere bomstasjoner og økte takster.

Aktørene bak aksjonen onsdag, kaller protesten en politisk markering. I en pressemelding skriver de at de protesterer mot disse forslagene:

  • Øke antall bomstasjoner
  • Fjerne månedstaket på 60 passeringer
  • Redusere maksimal rabatt fra 20 % til 10 %
  • Fjerne timeregel
  • Heve ordinære takster
  • Heve takster for rushtids passeringer
  • Innføre nye takster på dager med særskilt stor luftforurensing
  • Toveis innkreving i bomstasjoner
Kø på Riksvei 555

AKSJONERER: Det er yrkessjåførene som aksjonerer onsdag morgen, og mange lastebiler kjører svært sakte for å skape kø. Her fra Breivikskiftet på riksvei 555.

Foto: Dag Olav Mosevoll / NRK

Møtte byråden mandag

Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti, hadde mandag et møte med Yrkestrafikkforbundet, Vestnorsk Transportarbeiderforening, NLF og NHO Logistikk og Transport, i forbindelse med markeringen møt økte bompengetakster.

– Jeg har merket meg uroen som disse forbundene har med tanke på bompenger og finansiering av Bybanen. Dette er en uro jeg deler og tar på alvor, sier Tryti.

– Bergenserne har allerede betalt mye mer bompenger enn noen annen landsdel. Når det da kan bli en mulig økning for å finansiere bymiljøpakken, forstår vi at det blir reaksjoner.

Tryti har sammen med forbundene et felles budskap til regjeringen:

– Staten bør betale 70 prosent av den videre bybaneutbyggingen. Kanskje går det an å få flertall i Stortinget for dette, når så kraftfulle organisasjoner nå sier det samme.

Byråden mener at det er en smertegrense for hvor store endringer man kan gjøre i bomringene i Bergen.

– Jeg vil sterkt fraråde å fjerne månedstaket, timeregelen og senking av maksrabatten på 20 prosent. Disse tiltakene er jeg ikke villig til å akseptere, sier Tryti.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon