«Dark Room»-gruppen kan bli lagt ned

– Måten de har jobbet på, representerer fremtiden for norsk politi på dette saksfeltet, sa påtalelederen om «Dark Room». Nå vurderer Vest politidistrikt hvordan kampen mot overgrepsnettverkene skal organiseres i fremtiden.

Hilde Reikrås og Janne Ringset Heltne i Vest politidistrikt

KAN OPPHØRE: «Dark Room», her ved påtaleansvarlig Janne Ringset Heltne (t.h.) og etterforskningsleder Hilde Reikrås, kan opphøre som prosjekt, sier visepolitimester Olav Valland.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Da operasjon «Dark Room» ble kjent for offentligheten, omtalte politidistriktets påtaleleder Gunnar Fløystad gruppen, bestående av etterforskningsleder, politiadvokat, analytikere, spaner, datateknikere og etterforskere fra ulike saksfelt, som «fremtidens måte å jobbe på».

Mange av de politiansatte tett på prosjektet håper gruppen skal gjøres permanent. Men nå varsler ledelsen i Vest politidistrikt at resultatet kan bli et annet når organiseringen etter politireformen er bestemt.

– Vi skal selvsagt jobbe med denne sakstypen videre, men det er usikkert i hvilken organisatorisk form, sier visepolitimester Olav Valland, som har ansvar for den delen av Vest politidistrikt som tidligere var Hordaland politidistrikt.

Olav Valland

FÅR BUDSJETTØKNING: Politiet og Kripos får samlet en økning på 80 millioner kroner til barne- og nettovergrep i 2017-budsjettet. – All økning av budsjett på de priorterte områdene er vi glade for, sier visepolitimester Olav Valland i Vest politidistrikt.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Det kan være «Dark Room» opphører

Etter sammenslåingen av politidistriktene Hordaland og Sogn og Fjordane, skal det nye Vest politidistrikt i løpet av første kvartal 2017 ha avklart detaljene om sin endelige organisering.

Det er allerede bestemt at politidistriktet skal ha en felles etterforskningsenhet for de mest alvorlige straffesakene. Men den kan bli opprettet uten en egen «Dark Room»-gruppe.

– Hvilken form det blir på den nye etterforskningsenheten, og om «Dark Room» skal være en egen gruppe i enheten, er ikke klart ennå. På sikt er det ikke sikkert prosjektmodellen er den rette. At det var det rette nå, og at det har vært en stor suksess, er det ingen tvil om. Men det kan være at «Dark Room» opphører som prosjekt, og inngår i den alminnelige oppgaveløsningen, sier Valland til NRK.

– «Dark Room» ga innstramming andre steder

Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund i Hordaland, påpeker at det ikke ennå er klart hvordan den nye etterforskningsenheten vil bli seende ut, og at det derfor er for tidlig å si hvordan hans medlemmer ser på saken.

Kjetil Rekdal

Kjetil Rekdal

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Men Rekdal tror det uansett vil jobbes mye i grupper i politiet fremover.

– Vi ser jo at dette er en måte å jobbe på som har båret frukter, og alt tyder på det vil bli flere slike teamarbeidsprosjekter fremover, sier Rekdal.

Vest politidistrikt fikk kritikk for å nedprioritere grove narkosaker etter varslingssaken som ble kjent i november.

Valland understreker at mesteparten av perioden varselet omhandler gjelder tiden før «Dark Room» ble opprettet, men sier samtidig at opprettelsen av gruppen medførte ekstra innstramming på andre saksområder, også grov narkotikakriminalitet, fra i vår av.

I november sa Valland til NRK at de har vært tydelig overfor Politidirektoratet på at det vil gå utover andre deler av Vest politidistrikts virksomhet dersom de ikke får flere ressurser neste år.

Budsjettøkning til barneovergrep

I statsbudsjettet som ble vedtatt mandag, fikk politiet en god nyhet ved at det er satt av 50 millioner kroner ekstra til flere etterforskere, påtalejurister og avhørere i politiet knyttet til vold mot barn, og 25 millioner kroner ekstra til Kripos' seksjon for seksuallovbrudd og internettrelatert overgrep mot barn og unge.

– Gjennom de alvorlige overgrepssakene denne høsten har vi fått nok en grusom påminnelse om betydningen av å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i en pressemelding.

– All økning av budsjett på de priorterte områdene er vi glade for. Økningen til Kripos på disse feltene er positivt for alle som trenger bistand og hjelp fra Kripos i slike saker, sier Valland.

Laila Søndrol, leder ved Seksjon for seksuallovbrudd i Kripos, sier bevilgningen setter norsk politi bedre i stand til å avdekke potensielle gjerningspersoner tidlig og forebygge overgrep.

Det gjør oss i stand til å utvikle IKT-systemer, øke vår kapasitet og gjennom det sørge for å identifisere flere barn som utsettes for overgrep, sier Søndrol.