– Vil ta flere uker å rydde rasstedet

En fjellsikringsgruppe går i dag i gang med å sikre rasstedet ved Snauhaugtunnelen i Tokagjelet på fylkesvei 7. Byggeleder Kåre Olav Aldal i Statens Vegvesen sier at veien vil være stengt i flere uker.

Ras Tokagjelet

KNUSTE VEI OG TUNNELMUNNING: Steinblokken og løsmassene skal utgjøre over 300 kubikkmeter. Slik så det ut på rasstedet mandag.

Foto: Halvor Folgerø / NRK

Steinras i Tokagjelet

DET FØRSTE BILDET: Slik så det ut inne i tunnelen da Arne Torvik kom kjørende fra Norheimsund-siden søndag kveld.

Foto: Arne Torvik

– Fjellsiden må sikres for nedfall før en kan begynne arbeidet med å fjerne steinblokker og masser som er kommet ned. I etterkant må vi få satt opp en betongportal eller tilsvarende sikring, så vi snakker flere uker. Noe mer kan jeg ikke si ennå, sier Aldal til NRK tirsdag morgen.

Første vitnet: – En vegg av stein

Det var søndag kveld at over en diger fjellblokk og steinmasser på totalt over 300 dundret ned og knuste både veibanen og en tunnelmunningen på den sterkt trafikkerte veien mellom Bergen og Hardanger.

Arne Torvik var den første som kom til stedet, like etter at steinmassene hadde ramlet ned. Sammen med nestemann, Tine-sjåfør Sivert Nes, prøvde han å finne ut om biler var tatt av de enorme steinmassene.

– Hele tunnelåpningen var sperret av en vegg av stein. Jeg kunne høre at det fremdeles raste ute, fortalte Torvik til NRK i går.

– Situasjonen veldig alvorlig

Geolog Njål Farestveit i Statens Vegvesen var mandag på plass for å ta rasstedet nærmere i øyesyn. Han karakteriserte situasjonen i Tokagjelet som «veldig alvorlig». Farestveit var selv oppe i helikopter mandag ettermiddag for å se på rasstedet.

Ifølge Aldal ble det da gjort en observasjon i fjellsiden over rasstedet som var bekymringsverdig. Denne observasjonen skal undersøkes nærmere i dag.

Geolog Njål Farestveit fra Statens vegvesen beksriver raset på fylkesveg 7 i Hordaland. Foto: Halvor Folgerø

FØRSTE VURDERING: Geolog Njål Farestveit om raset i Tokagjelet.

Fjellsikringsgruppen starter sitt arbeid tirsdag morgen. Ifølge Byggeleder Kåre Olav Aldal vil de jobbe seg nedover fjellsiden i tau. Han karakteriserer arbeidet som utfordrende og omfattende.

«Råtafjell»

Fra før er det kjent at fjellet i området består av den porøse bergarten fyllitt, såkalt «råtafjell».

– Vi vet at fjellet er oppsprukket og har flere jordfylte sletter, så sikringsarbeidet vil være ganske omfattende, sier Aldal.

Her er omkjøringsveiene

Veistengingen fører til store problemer for beboere i Hardanger som pendler til og fra Bergen. Disse har to omkjøringsmuligheter:

  • Fylkesvei 7 / E 16 via Granvin og Voss
  • Fylkesvei 48 og 49 via Mundheim og Eikelandsosen

Reisende som skal reise til eller fra Odda/Haukeli, kan kjøre fylkesvei 48/riksvei 551 via Mundheim, Gjermundhamn - Årsnes og Jondalstunnelen.