– Vi sitter med «dritten» her i Arna

Køprisingen gir overraskende stor trafikknedgang i Bergen sentrum. I Arna merker innbyggerne motsatt effekt. – Jeg opplever at politikerne bare flytter problemene, sier Rolf Arne Halleraker.

Rolf Arne Halleraker, Espeland, kø Hardangervegen grimesvingene

MER TRAFIKK: Rolf Arne Halleraker på Espeland i Arna opplever økt trafikk. Det skaper særlig problemer på den smale veien i Grimesvingene.

Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Bompengene økte med 80 prosent over natten. Det endret bergensernes reisevaner mer enn noen hadde forestilt seg. Fire tusen bergensere lar nå bilen stå hver dag, viser ferske utregninger NRK har gjort.

Kø på Hardangervegen mot Midttun

KØ: Flere bilister velger den bompengefrie Hardangervegen. Det skaper kø mot rundkjøringen på Midttun om morgenen.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Men på den bompengefrie Hardangervegen mellom Arna og Midttun har trafikken økt med rundt 7 prosent.

Omtrent 300 biler ekstra kjører daglig forbi målepunktet i Heldal mellom klokken 07 og 10, og mellom klokken 15 og 17 har trafikken gått opp med rundt 400 biler.

Bilistene som kjører her i stedet for gjennom bomringen, sparer 45 kroner i bompenger.

– Skal evaluere

Ansvarlig byråd Anna Elisa Tryti (Ap) sier hun er bekymret for situasjonen, og at hun følger den tett sammen med Vegvesenet.

Anna Elisa Tryti

LOVER Å EVALUERE: Byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti (Ap).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er blant annet et spørsmål om trafikksikkerhet, sier hun.

Tryti sier hun er fornøyd med effekten av køprisingen totalt sett, selv om det delvis overskygges av økt trafikk på Hardangervegen og Straumevegen.

– Jeg føler at fordelene med det vi har gjort er større enn ulempene. Men dette må vi se på. Jeg forstår at dette er en reell problemstilling. Alt vi har gjort rundt rushtidsavgiften skal evalueres, sier byråden.

Trafikk Heldal HArdangervegen

FLERE BILER: Slik har trafikken endret seg på Hardangervegen ved Heldal. Vegvesenets tall er regnet mot februar i fjor. NRKs tall er sammenlignet med februar, september og uke 47-50 i fjor.

Foto: Statens vegvesen

– Flytter problemene ut av sentrum

Mange i Arna mener bergenspolitikerne har flyttet trafikkproblemene fra sentrum og over på dem, sier Rolf Arne Halleraker.

– Jeg opplever at politikerne bare flytter problemene ut av sentrum, og så sitter vi med «dritten» her i Arna. Hvis de mener dette er miljøvennlig, så sier det vel litt om hvor snevert de tenker, sier han.

Han må ofte stå lenge og vente før han i det hele tatt får luke til å kjøre ut på hovedveien. Hver dag kjører flere hundre flere biler forbi ham på Espeland enn det gjorde i fjor.

– Du kan stå fra ett til sju minutter, avhengig av om noen er høflige og slipper deg inn, sier han.

Silje Hjemdal (Frp) stilte spørsmål om «gratisveiene» i forrige bystyremøte.

– Byråden ville imidlertid ikke gjøre noe før om ett år, når man skal ha en evaluering, hevder hun.

– Det er ikke holdbart, mener Hjemdal.

Køprising Fjøsangerveien

NEDGANG: Før innføringen av rushtidsavgift anslo Vegvesenet, kommunen, fylkeskommunen og bomselskapet en nedgang i bompasseringer på 5–9 prosent klokken 06.00-09.30, 3–7 prosent klokken 14-17, og 0–3 prosent totalt. Så langt er fasiten henholdsvis 10, 12 og 6 prosent.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Kraftig nedgang

Her er status etter første hele måned med tidsdifferensierte bompenger i Bergen:

  • 4530 færre kjøretøy er på veiene i Bergen totalt sett hver dag.
  • Gjennomsnittlig daglige bompasseringer har gått ned med 11.458 kjøretøyer (7 prosent).
  • Nedgangen kl. 06.30-09.00 er på 16 prosent. Nedgangen kl. 14.30-16.30 er på 20 prosent.

– Køprising virker, det ser vi jo. En del trafikk har flyttet seg til andre veier, men det er ikke så mye. Det betyr sannsynligvis at en del reisende har gått over til kollektivtrafikk, sykkel eller samkjøring, sa Kristian Bauge i Statens vegvesen til NRK torsdag.

Kollektivselskapet Skyss har ikke februartallene klare, men sier de håper og tror på økning i kollektivtrafikken.

Rød ring på bomringen

1. FEBRUAR: Disse bilistene, og flere andre, ventet utenfor bompengeringen i Bergen til klokken hadde passert 09.00. Da slapp de å betale den nyinnførte rushtidsavgiften på 45 kroner. Politiet var lite imponert over påfunnet. Foto: Arne Frank Solheim / NRK