NRK Meny
Normal

– Vanskelegare å sløkke brann i elbilar

Brannvesenet må rykke ut med ekstra store styrker når dei får melding om el- og hybridbilulukker.

Elbil på Mosseveien

– KREVJANDE: Den nye bilteknologien krev anna utstyr, andre rutinar og sløkkemetodar ved brann, seier brigadeleiar i Bergen brannvesen, Kjell Ove Christophersen.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Sjølv om salet av bilar som har elektrisitet og straum som drivstoff har auka kraftig i Noreg dei siste åra, har brannvesenet framleis lite erfaring med å sløkke brann i slike køyretøy. Dette er også årsaka til at brannvesenet set inn ekstra bilar når dei rykker ut til ulukker der ein elbil er involvert.

Kjell Ove Christophersen

– UTFORDRANDE: Det er utfordrande å følgje med på den nye bilteknologien for brannvesenet, seier brigadeleiar i Bergen brannvesen Kjell Ove Christophersen.

Foto: Britt Kristin Ese / NRK

– Som oftast kan me hente informasjon frå utlandet, for der er det tettare trafikk og fleire hendingar enn i vesle Noreg. Men no er det plutseleg me som har flest elbilar per innbyggjar. Me kan ikkje gå ut i Europa og spørje kva skjer med elbilar i ulukker, det er her erfaringane må komme frå, seier brigadeleiar i Bergen brannvesen Kjell Ove Christophersen.

LES OGSÅ: Én av ti solgte biler går på strøm | Drosjer skal skiftast ut med el- og hybridbilar

– Krev andre sløkkemetodar

Den nye teknologien krev anna utstyr, andre rutinar og sløkkemetodar ved brann. Men sidan teknologien er forholdsvis ny, veit ein enno lite om brann i slike bilar, fortel Christophersen.

– Det me gjorde i går med dei tradisjonelle køyretøya er kanskje ikkje tilstrekkeleg for dei nye energikjeldene. For eksempel vil det i tradisjonelle bilar vere mogleg å sløkke med normale mengder vatn, medan ein brann i ein elbil vil ha så høg temperatur at me trenger enorme mengder vatn for å sløkke ein fullt utvikla brann.

Brann i buss på Birkelundsbakken Bergen

GASSBUSS TOK FYR: Brannar i dei nye typane bilar og bussar som går på elektrisitet og gass, krev andre ting enn andre brannar, seier brigadeleiar i Bergen brannvesen Kjell Ove Christophersen

Foto: Eivind Pettersen

– Ikkje meir brannfarlege

Brannvesenet har til no opplevd få brannar i dei nye typane bilar og bussar som går på elektrisitet og gass.

– Men det vert jo fleire og fleire, og då vil me nok få fleire ulukker også. Folka våre skal øvast og trenast til å handtere dei nye bilane, og dei må kanskje ha anna utstyr. Det er ein anna type drivstoff som har andre problemstillingar, seier Christophersen.

– Det er viktig å seie at me ikkje opplever dette som ein stor risiko for publikum, eller ein stor belastning for oss, men det er ei utfordring å henge med på det som skjer, slik at me kan handtere det på ein skikkeleg måte.

LES OGSÅ: Frykter vann kan utløse brann i elbiler | Har lite kunnskap om elbiler i brann

Nye krav frå 1. april

I Noreg er det Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), som har ansvar for brann- og eltryggleik i Noreg. Sjefingeniør for eltryggleik i DSB Jostein Ween Grav, stadfestar at brannar i el- og hybridbilar skil seg frå brannar i vanlege bilar.

Jostein Ween Grav, DSB

NYE KRAV: Sjefingeniør for eltryggleik i DSB Jostein Ween Grav seier blir innført nye krav til EU-kontroll av el- og hybridbilar frå 1. april.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

– Ein vanleg brann kan ein sløkke med vatn og skum, men her må batteriet kjølast ned langsamt og lenge. Men me har ingen grunn til å seie at det brenn oftare i elbilar, eller at det er farlegare enn ein brann i bensin- og dieselbilar.

Frå 1. april trådde nye reglar i kraft som skal førebyggje brann i el- og hybridbilar, fortel Grav.

– Det vert innført fem nye punkt i EU-kontrollen. Mellom anna blir det no eit krav at bilførarar må ha med ladekabelen i bilen til kontrollen, slik at desse kan sjekkast.

LES OGSÅ: Her ser du årets biltrend

Siste video

Programleder er Mariann Reikerås
.....på kaien ventet familien.
Aksjon mot det politiet mener er asylsøkere som har oppgitt feil hjemland. Se sendingen med programleder Jan Børge Leirvik.