– Utrolig at reinsdyr stenger en så viktig vei

Aksjonistene vil ha tunnel under Hardangervidda etter reinsdyrstengingen. Det får transportnæringen til å steile. – Hardangerbrua var en feil, nå må vi satse på Haukeli i stedet, mener de.

Villrein på Hardangervidda

STENGTE VEIEN: – Det var så tett i rein at det så ut som mose, sier Bjørg Nord, som tok bilde av reinflokken som stengte riksvei 7 over Hardangervidda.

Foto: Bjørg Nord

Riksvei 7 over Hardangervidda ble fredag åpnet for kolonnekjøring. Da hadde veien vært stengt i to døgn fordi en villreinflokk ikke skulle forstyrres av trafikkstøy i sin naturlige beitevandring.

Flokken var aldri så nært veien at det var fare for kollisjoner.

– Det virker helt utrolig i 2014 at villrein på Hardangervidda skal stenge en såpass viktig vei som riksvei 7 er, både for oss i transportnæringen, og ikke minst reiselivet. Men så lenge det ikke finnes dyretråkk i form av tunneler eller broer, så må det nesten bli sånn, sier Jan-Ove Halsøy, fylkesleder i Hordaland i Norges Lastebileierforbund.

– Vi er dønn avhengige av forutsigbarhet

Jan Ove Halsøy

VIL SATSE PÅ HAUKELI: Ressursene må brukes på E134, mener Jan-Ove Halsøy i lastebileierforbundet.

Riksvei 7 over Hardangervidda var den mest stengte fjellovergangen i 2013. Veien var stengt i i 122 timer, og det var kolonnekjøring i 124,5 timer.

Fredag ettermiddag kan veien igjen bli stengt på kort varsel. Meteorologisk institutt har send ut obs-varsel om vanskelige kjøreforhold i fjellet grunnet vind og snø.

Ivar Arne Lid i Aksjonsgruppen for bygging av Hardangerviddatunnel mener vinterstengingen og villreinen bør blåse liv i diskusjonen om tunnel under vidda.

– Det er den eneste muligheten for å få løst problemet med stengte veier på, sier Lid.

Lastebileierforbundet mener på sin side at villreinstengingen er nok et argument for å satse mer på E134 over Haukelifjell, og fjerne ressurser fra Hardangervidda.

– Transportørene er jo dønn avhengige av forutsigbarhet. Hardangervidda, slik den ligger i dag, er ikke forutsigbar. Villreinen er en faktor som kommer i tillegg til alt det andre. Og det fører jo til at vi velger vekk Hardangervidda, spesielt vinterstid, sier Halsøy.

Korridorer til Kristiansand

– Jeg er ikke imot tunnel. Men jeg er imot at det blir prioritert før E134. Nå begynner Hemsedal og Filefjell å bli gode øst/vest-forbindelser. Da er det ikke mer enn rett og rimelig at vi får korridorer fra Bergen til Kristiansand, der vi også får med Haugalandet og Setesdalen. Det gagner mange flere trafikanter enn å bruke penger i bøtter og spann på Hardangervidda, sier Halsøy.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

tmp_20140302_131259209850244.jpg

KØER ETTER VINTERFERIE: Kolonnekjøring medførte opptil seks timers ventetid over Hardangervidda tidligere i mars.

Foto: Anders Nøkling

Han tok nylig til orde for å nedprioritere vintervedlikeholdet av riksvei 7 for å bruke ressursene andre steder.

Regionveisjef Helge Eidsnes sa den gang at Statens vegvesen ikke har planer om å nedprioritere Hardangervidda.

– Vi vil vinne marginalt ved å omfordele ressursene, sa Eidsnes, som også pekte på at vegvesenet ikke bare kan tenke på transportnæringen, men må ta hensyn til lokale næringsinteresser, reiseliv og hyttegjester.

– En tragedie for Hardangerbrua

Den hyppige stengingen av Hardangervidda er også en sterkt medvirkende faktor til at Hardangerbrua ikke har oppnådd trafikktallene de hadde kalkulert med før åpningen i fjor sommer.

– Trafikktallene viser at transportnæringen velger vekk Hardangervidda. For Hardangerbrua er jo dette en tragedie, sier Halsøy.

Han har gjentatte ganger argumentert for at Hardangerbrua burde plasseres lenger ut og finansieres som en del av det fergefrie sambandet langs kysten. Nå frykter han at broen «låser» myndighetene til å bruke mer ressurser på riksvei 7.

– Vi vet jo at dette er et politisk spill for å vri midlene over på Hardangervidda i stedet for E134. Men jeg håper ikke det blir slik at man skal rette opp i et feil vedtak ved å gjøre flere feile vedtak, enten ved å bygge tunnel under Hardangervidda eller å bruke store ressurser på andre tiltak, som går på bekostning av andre fjelloverganger, sier Halsøy.