NRK Meny
Normal

– Bybaner bør gå på gatenivå

Portugisisk ekspert kastar seg inn i debatten om Bybanen i Bergen. – Tunnel kan bli minst fire gongar dyrare, seier Manuel Teixeira.

Manuel Paul Teixeira

BYBANE I DAGEN: – Ved å byggja tunnel kan ein kasta bort moglegheita til å utvikla byen, seier Manuel Paul Teixeira.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Bybanen Bryggen med kjøreledning

OVER BRYGGEN: Fleirtalet i Bergen bystyre ser ut til å gå imot denne løysinga for Bybanen gjennom sentrum.

Foto: Bergen kommune

– Dersom det er mogeleg, bør bybaner gå på gatenivå, seier Manuel Paul Teixeira, som leia arbeidet med bybanen i Porto.

Den portugisiske byen har vald ein kombinasjon av dagløysing og tunnelar. I dag deltek Teixeira på Bergen Næringsråd sin bybanedebatt, og Teixeira legg ikkje skjul på kva råd han kjem til å gi bergensarane.

– Tunnelane har vist seg å vera minst fire gongar dyrare å bygga enn trasèar på gateplan, seier han om sine erfaringar frå Porto.

– Tunnel er kortare

I går la fagetaten i Bergen kommune fram eit nytt notat som viser at avstanden til stoppa under bakken gjer at det ikkje er noko å spara tidsmessig mellom sentrum og Åsane på å byggja tunnel.

– Bybanen over Bryggen er no det einaste rasjonelle valet, sa Venstres Julie Andersland.

Ho oppmodar Høgre og Arbeidarpartiet, som båe har tatt klare standpunkt for tunnel, til å tenkja seg om på nytt.

Men Harald Schjelderup (Ap) står fast på at reisetida med tunnel vert kortare for mange - fordi fleirtalet av folk frå Åsane ikkje skal av i sentrum.

Harald Schjelderup

STORT FLEIRTAL: – Denne diskusjonen gjeld Bergen sentrum, og der er det jo stort fleirtal for tunnel, seier Harald Schjelderup (Ap).

Foto: Bergen AP

– For åsabuene sin del, med mange arbeidsplassar som ligg sør for sentrum, så er tunnelalternativet kortare, seier han.

– Kastar bort moglegheit til byutvikling

Teixeira forstår at politikarane ønskjer tunnel.

– Men ved å byggja tunnel kan ein kasta bort moglegheita til å utvikla byen, seier han.

Schjelderup er ikkje med på premissane for Teixeira si utsegn.

– Vi byggjer jo stort sett i dagen. Denne diskusjonen gjeld Bergen sentrum, og der er det jo stort fleirtal for tunnel både mellom politikarane og bergensarane, seier han.

Siste video

Tusenvis av nye målinger fra privatpersoner gjør Yrs værvarsel bedre.
Unike bilete av den første villreinen som vart funne med skrantesjuke (CWD) i Nordfjella.
Programleder: Mariann Reikerås