– Statoil burde bøtelegges for Sture-ulykken

Industri Energi mener Petroleumstilsynet må bli tøffere mot norske oljeoperatører. Riksrevisjonen åpner for å granske tilsynet.

Ambulanse på vei ut fra Sture-terminalen

SENDT TIL SYKEHUS: Fem personer ble sendt til sykehus etter ulykken på Sture-terminalen i oktober i fjor. To av dem var skoleelever på utplassering.

Foto: Fayruz Sado / NRK

– Det er bra at Petroleumstilsynet har gitt et kraftig pålegg til Statoil. Men de kunne gjerne gått et hakk lenger, og bøtelagt, sier Leif Sande, leder i Industri Energi, som har mange av sine 60.000 medlemmer i oljebransjen.

Fem personer ble skadet, en 17 år gammel gutt kritisk, i en gasslekkasje på Sture-terminalen til Statoil i Øygarden i oktober 2016.

I dag kom Petroleumstilsynet med sin rapport om ulykken. De fastslår at kun tilfeldigheter hindret et tragisk utfall og kritiserer Statoil på en rekke punkter.

At selskapet da kun «straffes» med pålegg om tiltak for å forhindre tilsvarende hendelser, er for veikt, mener Sande.

– Det har skjedd mange ulykker og nestenulykker i bransjen den siste tiden, og reaksjonene fra tilsynsmyndighetene har vært altfor svake. Vi trenger tilsynsmyndigheter operatørene har respekt for, slik at de tvinges til å være proaktive og gjøre ting før ulykker skjer, sier Industri Energi-lederen til NRK.

Leif Sande

VIL HA GRANSKING: Industri Energi vil gjøre sitt for å påvirke Riksrevisjonen til å granske Petroleumstilsynet. – Vi planlegger nå å invitere til et møte med dem for å diskutere saken videre, sier leder Leif Sande.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Ønsker gransking

Industri Energi har lenge ment at nedskjæringene i oljebransjen går på bekostning av sikkerheten. Sande tror et strengere petroleumstilsyn kan bremse den utviklingen.

– Tilsynet må bruke de sanksjonsmulighetene de har. Hendelsen på Sture-terminalen var svært alvorlig. Signalet Petroleumstilsynet sender når de ikke straffer godt nok, er at slike hendelser ikke er alvorlige, mener Sande.

I desember ba han Riksrevisjonen granske Petroleumstilsynet. Det fikk Industri Energi nei til, fordi Riksrevisjonen ikke starter saksbehandling etter private initiativ.

Men Riksrevisjonen vurderer likevel å starte gransking av Petroleumstilsynet i år. De jobber nå med prioriteringene for den kommende planperioden fra mai 2017 til mai 2018, og Petroleumstilsynet er blant det som diskuteres.

Avdelingsdirektør Knut G. Lien i Riksrevisjonen vil ikke kommentere om de allerede har bestemt seg for å gå Petroleumstilsynet etter i sømmene.

– Det er for tidlig å si. Det blir først vedtatt endelig i midten av april, når vi bestemmer oss for hva som skal inngå i neste periode. Hvis det skulle bli en gransking av Petroleumstilsynet, blir det vedtatt da, sier Lien.

– Et moment vi merker oss

Bellona er blant flere organisasjoner som i likhet med med Industri Energi har appellert til Lien og kollegaene om å granske Petroleumstilsynet.

– Tar dere hensyn til slike innspill når dere skal bestemme dere for hvor ressursene settes inn?

– Vi samler informasjon fra flere hold. Det vi har fått her er et moment som vi merker oss, men så må vi også gjøre en del andre vurderinger. Og dette er heller ikke det eneste området hvor vi ser at det kan være muligheter for å gjøre en jobb, sier Lien.

Industri Energi vil gjøre sitt for å påvirke Riksrevisjonen til å granske Petroleumstilsynet.

– Vi planlegger nå å invitere til et møte med dem for å diskutere saken videre, sier Leif Sande.