– Sparkingen av rådmannen kan være ugyldig

Politikerne på Fedje kan ha brutt loven da de avsatte Ingebjørg Vamråk uten begrunnelse. I dag samles partene til oppvaskmøte.

Ingebjørg Vamråk på Fedje

PÅ FEDJE: NRK møtte 14. mai Ingebjørg Vamråk på Fedje, der eks-rådmannen inntil videre fortsatt har sin bolig.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Den plutselige sparkingen av rådmannen i den vesle øykommunen Fedje har skapt sterke reaksjoner den siste tiden.

I et lukket kommunestyremøte 8. mai vedtok politikerne å avsette Ingebjørg Vamråk. Rådmannen fikk lønn ut oppsigelsestiden, og tolv måneders etterlønn, men ingen begrunnelse for avsettelsen.

Ordfører Stian Herøy har uttalt at det hadde vært misnøye med rådmannen over tid, og at det var en enkelthendelse som hadde fått begeret til å renne over, uten å utdype dette.

– Jeg har vært borti mange oppsigelsessaker i kommunesektoren, men aldri et forsøk på karakterdrap i nærheten av dette, sa kommunekonsulent Knut Ulleberg til NRK.

Nå har Vamråk gjennom sin advokat krevd en begrunnelse for avsettelsen, og torsdag møter eks-rådmannen sine tidligere kollegaer til et drøftelsesmøte i Bergen.

– Jeg håper på en forhandlet løsning, sier Vamråk.

– Mistanke om sterk urimelighet

NRK har bedt flere eksperter på arbeidsrett vurdere saken. Arbeidsavtalen til Vamråk inneholdt et punkt der hun sa fra seg oppsigelsesvernet i bytte mot avtalt etterlønn.

Dermed er arbeidsavtalens regler rundt dette satt ut av spill, påpeker Gerd Engelsrud, førstelektor i samfunnsvitenskap ved OsloMet.

– Imidlertid tenker jeg at også forvaltningsrettslige regler er aktuelle, sier Engelsrud, som har spesialisert seg på kommunalrett og arbeidsrett.

Hun påpeker at forvaltningsloven krever at alle kommunale vedtak må være «saklige».

– Avgjørelser skal ikke være basert på usaklige eller utenforliggende hensyn, eller være sterkt urimelige. I denne saken er vel nettopp dette en mistanke, uten at jeg har forutsetninger til å fastslå det, sier førstelektoren.

Stian Herøy

GA IKKE BEGRUNNELSE: Ordfører på Fedje, Stian Herøy (H).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Kan være ugyldig

Hun går imidlertid langt i å antyde at forvaltningslovens paragraf om begrunnelse av vedtak kan være brutt.

Loven slår fast at de «faktiske forhold som vedtaket bygger på» skal oppgis eller henvises til i vedtaket. Og dessuten at de «[d]e hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes».

– At kommunestyrevedtaket bare henviser til «å setja i verk punkt 14 i arbeidsavtalen», synes etter min vurdering ikke å være i tråd med kravene i forvaltningsloven, sier Engelsrud.

Hun mener man derfor kan stille spørsmål ved om avsettelsen er gyldig.

– Brudd på reglene kan føre til ugyldighet, sier Engelsrud.

– Uklar arbeidsavtale

Vamråk ble avsatt ved bruk av punkt 14 i arbeidsavtalen hennes, som handler om manglende resultatoppnåelse. Vamråk avviser at hun ikke har oppnådd resultater.

Punkt 13 i den samme avtalen sier dessuten at rådmannen skal gis anledning til å bedre situasjonen før arbeidsavtalen eventuelt termineres. Dette punktet mener Vamråks advokat kommunen har brutt.

Gunn Kristin Q. Olimstad, partner og arbeidsrettsadvokat i DLA Piper Norway, mener disse to punktene samlet sett gjør avtalen uklar.

– Arbeidsavtalen er uklart formulert med hensyn til når og hvordan kommunestyret kan avslutte rådmannens arbeidsforhold mot etterlønn, mener Olimstad.

Hun påpeker at det heller ikke står noe om fritak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, og mener det er spesielt at punktet om oppsigelsesvern er tatt inn under punktet om resultatoppnåelse.

– Redelig å gi begrunnelse

Jan Tormod Dege, advokat og forfatter av bøker om individuell arbeidsrett, slår i likhet med de andre ekspertene fast at Vamråk gjennom arbeidsavtalen er «rettsløs» etter arbeidsmiljøloven.

Likevel er han skeptisk til kommunestyrets håndtering.

– Selv om kommunen har retten på sin side, burde normal redelighet tilsi at det gis en begrunnelse. Den kunne kanskje også kan være nyttig lærdom både for Vamråk og kommunen, påpeker Dege.

NRK har tidligere fortalt om det som skal ha vært en konflikt mellom Vamråk og kommunelegen i Fedje. Vamråk mente legen tjente for mye, og ifølge interne referater var sykepleiere på sykehjemmet i kommunen kritisk til legens oppførsel.

Advokat Dege mener det var riktig av Vamråk å gå kommunelegen etter i sømmene og ta dette opp med ham.

– Rådmannen hadde rett til å vurdere slike forhold. Uten det, hadde hun forsømt sin oppgave, mener Dege.

Fedje-ordfører Stian Herøy møter Vamråk torsdag. Herøy satt tidligere torsdag formiddag i formøte med KS' advokater. NRK har forelagt Herøy påstanden om at forvaltningsloven kan være brutt, men ikke fått tilsvar fra ordføreren.