– Robin Schaefer falt mellom to stoler

Advokat Vidar Strømme «frikjenner» Riksadvokaten for behandlingen av Robin Schaefer. – Problemet er varslingsregelverket og ytringskulturen i politiet, mener han.

Robin Schaefer

VAR HAN EN VARSLER?: Flere eksperter mener Riksadvokaten på flere områder nå sår tvil om hvorvidt Robin Schaefer var en varsler da han sa fra om feilene i Monika-saken.

Foto: Anders Tesdal Galtung / NRK

Flere varslingseksperter er svært kritiske til Riksadvokatens klagebehandling av Monika-varsler Robin Schaefers sak, og mener den etterlater et inntrykk der det sås tvil om Schaefer var en varsler, og skaper usikkerhet for fremtidige politivarslere.

Sissel C. Trygstad

– TRIST: Sissel C. Trygstad.

– Et trist punktum, mener forskningssjef i Fafo, Sissel C. Trygstad.

Men advokat Vidar Strømme vil ikke skyte på Riksadvokaten for at han avviser Schaefers krav om en tilleggsbegrunnelse for vedtaket om at ingen i politiet kan straffes.

– Jeg reagerer ikke spesielt på Riksadvokatens vurdering. Tvert imot illustrerer Riksadvokatens vurdering svakheter ved varslingsreglene og ytringsklimaet i Vest politidistrikt. Det er der de reelle problemene er – ikke hos Riksadvokaten, sier Strømme.

Partneren i advokatfirmaet Schjødt er blant annet Edward Snowdens advokat i Norge, og har i lang tid engasjert seg for å endre varslingsreglene, som han mener hemmer ytringsfriheten.

– Vanskelig for Riksadvokaten

Mens andre varslingseksperter NRK har snakket med mener Riksadvokaten har kommet til feil konklusjon, og åpenbart burde vurdere Robin Schaefer som en varsler tidligere enn han gjorde, mener Strømme Riksadvokaten lammes av et dårlig regelverk.

– At et krav om at en varsling må gjelde «kritikkverdige forhold», gjør vondt verre både for varsleren, de det varsles om og de som skal vurdere det i ettertid. Jeg er ikke så forbauset over at Riksadvokaten finner det vanskelig å konkludere entydig om det kriteriet, sier Strømme.

Riksadvokaten mener Schaefers to første henvendelser til politiledelsen i Bergen ikke kan regnes som varsler etter arbeidsmiljøloven. Årsaken er at Riksadvokaten tolker formuleringen om «kritikkverdige forhold» som myntet på «varsel om systematiske feil, mangler, ulovligheter etc.», selv om dette ikke eksplisitt uttales i Stortingets lovforarbeider.

– Henvendelsen til utvalget som skal vurdere nye varslingsregler, indikerer at Riksadvokaten mener at reglene kan gjøres bedre, sier Strømme, med henvisning til problemstillingene Riksadvokaten har bedt regjeringens ekspertutvalg vurdere.

Vidar Strømme

FORSVARER RIKSADVOKATEN: Advokat Vidar Strømme.

Foto: Schjødt

– Ikke anerkjent som god nok varsler

Riksadvokaten har selv ikke ønsket å la seg intervjue verken om Schaefer-saken eller de generelle problemstillingene, men skriver i en e-post at Schaefers advokats påstand om at Riksadvokaten «tryller bort alvoret» i saken, for dem fremstår som «en gåte».

Strømme mener uheldig formulerte varslingsregler gjør at vi har «glemt» den alminnelige ytringsfriheten.

– Hverken prinsipper om ytringsfrihet eller varsling har hjulpet Schaefer. Tvert imot har han falt mellom disse to stolene. Han er ikke blitt anerkjent som god nok varsler, fordi det er tvil om kriteriene. Og på grunn av varslingsreglene har man glemt den alminnelige ytringsfriheten, mener Strømme.

– Problemet er reglene og ytringskulturen. Riksadvokaten vil jeg frikjenne, fastslår advokaten.