– Ødela livet mitt

Det er stort sprik mellom hva Lukosevicius har sagt i avhør om trussel-e-postene, og hva han sier i retten. I avhør har han sagt at personen som sto bak truslene, hadde ødelagt hele livet hans. Nå er han langt mindre tydelig.