– Nå kan vi begynne å bygge opp igjen tilliten

– Vi har mye å jobbe med for å unngå å havne i en lignende situasjon, sier Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund Vest. Politimesteren i Vest politidistrikt varsler endringer.

Kjetil Rekdal

STOR BELASTNING: – Denne saken har preget alle i politidistriktet i lang tid, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund Vest.

Foto: Sissel Rikheim / NRK

Lederen i politiets fellesforbund legger ikke skjul på at Monika-saken har preget alle i politidistriktet i mange år.

– Vi er veldig tilfredse med at det er kommet en dom i tråd med aktors påstand, sier Kjetil Rekdal.

– Hva har dere lært av denne saken?

– Vi har lært mye og gjort mange endringer. Men det er mye å gjøre fremover for å ta skikkelig lærdom av det som har skjedd. Dette har vært en sak som har brutt ned tilliten til politiet, spesielt i Hordaland, men også i resten av landet, sier Rekdal.

Varslingsgruppe etter kommunal modell

Han tror mye må gjøres annerledes for at politiet ikke skal havne i en lignende situasjon igjen.

– Det gjenstår mye arbeid, men vi har gjort noen grep. Vi har blant annet opprettet en varslingsgruppe, et tiltak som er bygget opp etter modell fra Bergen kommune. Vi tror at det kan være et supplement for å håndtere slike saker bedre i fremtiden.

– Denne dommen er en endelig bekreftelse på at det var riktig å gjenoppta saken, og det var riktig av Robin Schaefer å varsle. Sånn sett har denne saken vært en lang kamp, der mor til Monika har hatt det aller tyngst. Men det har også vært tøft for de andre som har vært berørt av denne saken, sier Rekdal.

Robin Schaefer

VARSLET: Robin Schaefer ble sentral i Monika-saken.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Ny giv i politidistriktet

Han mener dommen, selv om den ikke er rettskraftig, bidrar til at medlemmene i organisasjonen han leder, kan sette et punktum.

– Denne saken har preget oss lenge, og det tar tid å få opp igjen en god stemning. Men alle parter er positive til å bygge opp igjen tilliten til politiet. Vi har fått en ny politimester, og det er en annen giv i politidistriktet enn det var for bare ett år siden. Nå kan vi begynne på nytt, sier Rekdal.

Kaare Songstad

VARSLER ENDRINGER: Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt sier det vil komme endringer i politidistriktet i tiden som kommer.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Politimesteren varsler endringer

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt uttrykker først og fremst lettelse over at Lukosevicius i dag ble funnet skyldig på alle punkter .

– Saken har vært vanskelig for politidistriktet, og det har vært viktig for oss å vise at vi kan etterforske en slik sak skikkelig.

I et intervju med NRK i juni sa avgått seksjonssjef Rigmor Isehaug ved tidligere Hordaland politidistrikt at hun forventet endringer fra den nye politimesteren.

Songstad bekrefter at han vil gjøre endringer, men vil ikke utdype utover det.

– Det har skjedd mange endringer i Vest politidistrikt siden Isehaug gikk av. Det kommer flere endringer i månedene og årene fremover, men jeg kan ikke gå inn på hvordan vi håndterer problemstillinger knyttet til personalet.