– Monika-saken var ikke utløsende for opprettelsen av «cold case»-avdeling

Justisministeren hevder det ikke er kritikken av politiet i Monika-saken som gjør at de nå oppretter en «cold case»-avdeling. – Dette har lenge vært en mangelvare, sier Anders Anundsen.

Anders Anundsen

POLITISK PRESS: Justisminister Anders Anundsen (FrP), mener det lenge har vært et sterkt politisk press for å få på plass en «cold case»-avdeling.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

I kjølvannet av Monika-saken i Hordaland kommer nyheten om at Politidirektoratet vil opprette en egen avdeling som skal gjennomgå uoppklarte kriminalsaker.

Justisminister Anders Anundsen (FrP), mener opprettelsen av den nye «cold case»-avdelingen ikke skjer som en følge av kritikken politiet har fått i håndteringen av Monika-saken.

– Dette arbeidet ble satt i gang på Stortinget for en god stund siden. Politidirektoratet har nå kommet så langt i prosessen at de skal utarbeide mandater, men Monika-saken viser at det er behov for en gjennomgang av en del straffesaker fordi det kan skje feil og dukke opp nye opplysninger som gjør at man må få en ny tilnærming til saken.

– Er dette en avledningsmanøver fra kritikken som har kommet mot politiet de siste dagene?

Monika Sviglinskaja

NY DRAPSSIKTELSE: Monika Sviglinskaja ble funnet død i sitt eget hjem i 2011. Saken ble henlagt, men nå er en mann siktet for drapet.

– Nei det vil være en avsporing. Dette er et viktig grep for å ta gamle saker på alvor. Det har vært foreslått på Stortinget i mange år, sier Anundsen.

– Det var utløsende

Politidirektør Odd-Reidar Humlegård mener derimot at Monika-saken har vært en utløsende faktor for å opprette den nye enheten.

– Det har vært snakket over lengre tid om behovet for en slik enhet, ikke minst etter at man endret foreldelsesfristen på alvorlige straffesaker. Men for meg ble det en utløsende sak. Det betyr ikke har jeg har tatt stilling til hva som har gått rett og galt i Bergen, sier Humlegård.

Vil sikre uavhengighet

Avdelingen skal være i regi av Kripos og sikre at gamle saker får en uavhengig vurdering.

– Det er viktig å opprettholde uavhengigheten både for å se hvordan politiet har jobbet med gamle saker tidligere, og for å få nye læringspunkter. Ikke minst er det viktig for å sikre at hver eneste stein er snudd i etterforskningssammenheng, sier Anundsen.

– Hva vil være forskjellen på hva denne gruppen gjør og Kripos?

– Forskjellen vil være at det er en egen gruppe som har som hovedansvar å gå gjennom gamle saker for å se om det er mulig å komme lengre i etterforskningen.

Justisministeren mener det har vært et sterkt politisk press for å få på plass en slik avdeling.

– Dette har lenge vært en mangelvare. Mange har etterlyst en slik gruppe, og nå setter vi det endelig i gang.

– Ny systematikk

Justisministeren hevder den nye «cold-case»-avdelingen vil systematisere arbeidet på en helt ny måte enn det Kripos har gjort tidligere.

– Kripos har gjort dette arbeidet når det har vært ledig tid det, nå blir det en helt ny systematikk over det, et helt nytt fokus og leveranse.

Avdelingen vil blir plassert sammen med Kripos, men skal ta avstand fra tidligere etterforskning.

– Avdelingen vil bestå av erfarne politifolk og er inspirert av lignende grupper i utlandet. Det er primært de mest alvorlige kriminalsakene som vil bli behandlet av gruppen, sier Justisministeren.

Han mener det er viktig å ha et organ som kan se på gamle saker med et nytt blikk.

– Det vil styrke rettssikkerheten og muligheten for å få et bedre overblikk over de sakene som burde vært håndtert annerledes.