NRK Meny
Normal

– Monika-saken kunne vært unngått

Politijuristforeningen i Sogn og Fjordane mener sammenslåingen av politidistrikt er et paradoks i lys av Monika-saken. – Den nye reformen vil styrke etterforskningsmiljøene, sier stortingsrepresentant.

Peter Christian Frølich i Stortinget

POLITIET STYRKES: – Når reformen settes til verks vil politiets etterforskning og deres evne til å håndtere mer kompliserte krimsaker bli styrket, sier stortingsrepresentant i Hordaland og medlem av justiskomiteen, Peter Christian Frølich (H)

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Regjeringen har nettopp lagt fram det de kaller en nærpolitireform. Dagens 27 politidistrikter skal bli til 12 distrikt.

Hordaland og Sogn og Fjordane blir ett stort vestlandsdistrikt, Haugaland og deler av Sunnhordland vil gå til Rogaland politidistrikt.

I Sogn og Fjordane fortsetter kampen for å bestå som eget distrikt. Monika-saken i Hordaland trekkes fram som et eksempel på at stort distrikt ikke nødvendigvis er mest robust.

– I lys av det som skjedde i landets nest største politidistrikt, Hordaland, så blir paradokset desto større. Da tenker jeg på Monika-saken, sier fylkesleder i Politijuristforeningen, Jørn Lasse Førde Refsnes til NRK.

Kunne vært unngått

Jørn Lasse Førde Refsnes

IKKE OVERRASKET: Politiadvokat Jørn Lasse Førde Refsnes er ikke overrasket over forslaget om å redusere tallet på politidistrikt fra 27–12. Men han liker det ikke.

Foto: Vidar Gudvangen / NRK

Stortingsrepresentant i Hordaland og medlem av justiskomiteen, Peter Christian Frølich (H), mener Monika-saken kunne vært unngått, hvis vi hadde hatt færre politidistrikt.

– Dette er en helt unik sak i norsk politihistorie, men den oppsto fordi vi rett og slett ikke hadde en struktur som gjorde det mulig å oppdage feil.

– Og den strukturen vil vi få nå?

– Ja, det er i hvert fall målet. Sogn og Fjordane vil oppleve en økt tilstedeværelse fra politiet når denne reformen settes til verks. Politiets etterforskning og deres evne til å håndtere mer kompliserte krimsaker vil nå bli styrket.

– Reformen vil styrke politiet

Konstituert politimester i Hordaland politidistrikt John Reidar Nilsen er enig med Frølich og mener det er viktig å styrke etterforskningsmiljøene.

– Vi må få et robust politidistrikt som kan bidra til å etterforske. Det må etableres miljø som skal jobbe med etterforskning av de mest alvorlige sakene, sier Nilsen til NRK.

John Reidar Nilsen

POSITIV: Konstituert politimester i Hordaland politidistrikt John Reidar Nilsen mener den nye reformen vil styrke politiet.

Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Han mener den nye reformen vil styrke politiet.

– Vi blir færre politidistrikt, men ikke færre ansatte. Det vil være flere politifolk i gatene og det er en berikelse for politidistriktene.

– Forstår du at Politijuristforeningen i Sogn og Fjordane er skeptiske til en sammenslåing på grunn av politiets håndtering av Monika-saken?

– Jeg vil vise til det som riksadvokaten sa i sin rapport – de klarte ikke å finne årsaken til at det gikk som det gikk, men bare konstaterte at det skjedde.

– Kunne man ha unngått feil dersom man hadde hatt denne reformen?

Jeg kan ikke si at man kunne ha unngått dette.