NRK Meny
Normal

– Meiningslaust å dope seg før eksamen

Studentar dopar seg for å halde det gåande i eksamenstid. Men dette er å lure seg sjølve og gjer ikkje betre resultat, seier medisinprofessor.

Lesesal, HiT, Bø.

AKADEMISK DOPING: Enkelte studentar løyser stress og press i eksamenstida med å dopa seg på stoff som amfetamin og speed.

Foto: Ken Willy Wilhelmsen / NRK

Amfetamindop i samband med eksamen er meiningslaust, seier medisinprofessor Holger Ursin.

Som NRK fortalde sist veke, er det meir og meir vanleg at studentar tyr til narkotiske stoff som amfetamin og kokain i eksamenstida. Spesielt på prestisjestudium som medisin, jus og økonomi fins det grupper som vel å bruke narkotika for å takle eksamen.

Ein føler seg vaken, men det er ikkje sikkert at det betrer prestasjonen noko særleg.

Holger Ursin, medisinprofesoor

Kan gløyme det dei gjer

– Ein flygar i et bombefly som skal kjøre et langt tokt, eller ein kirurg under ei svær katastrofe, må halde seg vaken. Då kan ein tenke seg å bruke amfetamin, men om ein student vel å bruke dette når han eller ho er trøytt, er ikkje det nokon smart måte å løyse problema på, seier Ursin.

  • Kjenner du til doping på norske høgskular og universitet? Bruk kommentarfeltet nederst i saka.

Han har drive hjerneforsking i fleire tiår, og seier studentane langt på veg lurer seg sjølve.

Dei som dopar seg på lesesalen eller framfor PC-en kan halde seg vaken lenger – men det er slett ikkje sikkert at dei hugsar det dei gjer.

– Om du held på i 12–14 timar, er det eit spørsmål om dei siste fire-fem timane eigentleg er nokon vits i. Man kan lure seg sjølv. Ein føler seg vaken, men det er ikkje sikkert at det betrer prestasjonen noko særleg, seier Ursin.

Undersøking: Ein av 70 gjer det

Bruk av amfetamin i lesesalar og eksamenstider, såkalla akademisk doping, er blitt eit velkjend fenomen i USA, England og Tyskland. Norske undersøkingar stadfestar at trenden også er komen her til lands.

Den landsomfattande Studentane sin Helse- og Trivselsundersøking frå 2010 viser at 1,4 prosent av studentane hadde brukt såkalla ”smart drugs” eller akademisk doping.

Det betyr at om lag éin av 70 norske studentar i undersøkinga oppgav at dei brukte middel for å auka prestasjonane.

Ryktet går på universitetet

Ifølgje Ursin er det ikkje nødvendigvis eit nytt fenomen.

– Det er ikkje noko nytt. Det vart til og med gjort på mi tid, seier han.

Studentar NRK har snakka med, seier dei kjenner til ryktet om eksamensdoping.

– Det er nok mange som er i min situasjon – at ein utsett ting heile tida, og då blir det veldig mykje å gjere til slutt. For å ha nok timar i døgnet til å gjennomføre det ein skal, så kan det vere ein måte å få det til, seier Aina Thomassen på Universitetet i Bergen.

– Kan gjere vondt verre

Han åtvarar studentar som har problem frå før mot å nytta seg av narkotiske stoff. Det kan gjera vondt verre.

– For dei der livet går i rot, er det ekstra farleg å ta stoff ein kan bli avhengige av.

  • Kjenner du til doping på norske høgskular og universitet? Bruk kommentarfeltet under.

Siste video

Da Tony Martin syklet opp Fløyen grep politiet inn mot en tilskuer som kom for nærme.
Vi flyttet studioet vårt ned til sentrum i anledning sykkel-VM
Opp mot 15.000 publikummere fant veien til Fløyen i Bergen under dagens temporitt.