NRK Meny

– Liv vil gå tapt i Odda

Kommunenes Interesseforening for Lokalsykehus reagerer sterkt på at Odda mister kirurgisk akuttfunksjon. – Liv vil gå tapt, sier styreleder Bjørn Sverre Birkeland, ordfører i Tinn, der Rjukan sykehus ble nedlagt i 2015. – En forutsetning for et faglig velfungerende lokalsykehus er at det sikres breddekompetanse innen både akuttkirurgi, akuttmedisin, anestesi, røntgen og laboratorietjenester, sier Birkeland i en pressemelding, og peker på at Odda har lang reisevei til andre sykehus.

Odda sjukehus
Foto: Tale Hauso / NRK