– Køprising er bra for barnefamilier

Motstanderne av køprising kaller tiltaket usosialt og mener det rammer barnefamilier. – Tvert imot, sier miljøstiftelsen Zero, som jubler over gårsdagens vedtak i Bergen.

Svevestøv

FORURENSING: Køprising skal bidra til kutt i de luftforurensende trafikkutslippene i Bergen. – Jeg håper byen nå blir mer trivelig og mindre helseskadelig, sier Marius Holm i Zero.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Marius Holm

JUBLER: Marius Holm i Zero er fornøyd med innføringen av køprising i Bergen.

Foto: Zero

– Det er fornuften som har seiret i Bergen. Det er helt åpenbart at det må koste noe å kjøre i rushet hvis man skal få ned trafikkbelastningen i store byer, sier Marius Holm i miljøstiftelsen Zero.

I går gikk Bergen bystyre inn for køprising i bomringen. Det betyr en kraftig økning, kanskje mer enn en dobling, av bompengene i rushtiden. Målet er å begrense bilbruken.

Tidligere Frp-topp Carl I. Hagen raser mot Bergen Frp, som sammen med byrådspartnerne i Høyre ble overkjørt av opposisjonen i saken, og i tillegg gjeninnførte eiendomsskatten i går.

Håper andre følger etter

Men fra miljøhold høster bergenspolitikerne skryt. Leder i Zero, Marius Holm, mener Bergen nå går foran som et godt eksempel.

– Jeg håper andre byer, også mellomstore, følger etter, sier Holm.

I Stockholm har køprising ført til at én av fem lot bilen stå fremfor å betale ekstra gjennom bomringen i rushtiden. Ordningen er også prøvd i byer som Singapore og London, mens her i Norge har Kristiansand og Trondheim innført køprising.

I Bergen kan køprisingen innføres allerede ved nyttår.

– Det var på tide at dette skjedde i Bergen. Jeg håper folk tilpasser seg, og bruker kollektivtransport og biler som ikke forurenser, og at byen blir triveligere og mindre helseskadelig, sier Holm.

– Bra for barnefamilier som er avhengig av bil

Han tror køprisingen kan bidra til å få fart på el- og hybridbilsalget.

– Elbiler er jo fritatt i bomringen, og jeg tror køprising kan bidra til å differensiere bilparken. Da kan også tiltak ved at forurensende biler betaler mer være et virkemiddel, sier Holm.

For mange småbarnsforeldre er det køen som er dyr.

Marius Holm

Motstanderne av køprising i Bergen har pekt på at det vil ramme barnefamilier som er avhengig av bil for å få levert og hentet barna. Det avviser Zero-lederen.

– For mange småbarnsforeldre er det køen som er dyr, ved at man må redusere stillingen til for eksempel 80 prosent for å rekke barnehagen. Så for de småbarnsforeldrene som er helt avhengig av bil for å rekke barnehagen, innebærer køprising en bedring, hevder Holm.

Han påpeker at et rimelig kollektivtilbud med hyppige avganger er avgjørende for å få full effekt av køprisingen.

– Man må investere i kollektivtransport. På samme måte som man ikke får folk til å ta bussen hvis det ikke finnes en pisk ved bilkjøring, velger folk også bilen hvis kollektivtilbudet ikke er godt nok.