NRK Meny
Normal

– DNS ønsket ikke å si opp Eskildsen

BERGEN TINGRETT (NRK): Den Nationale Scene mener all kritikken mot Øyvind Eskildsen internt på teateret, gjorde at han ikke egnet seg i en lederstilling. – Men vi ønsket ikke å fjerne ham fra teateret etter så mange år. Derfor fikk han tilbud om ny jobb.

Per Christian Eriksen

- VANSKELIG Å DOKUMENTERE: Advokat Per Christian Eriksen holdt sitt innledningsforedrag tirsdag. Han mener illojalitet er en relativt vanlig grunn til oppsigelse, men at det er vanskelig å dokumentere siden det ofte skjer muntlig.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Det er dag to av rettsaken mellom tidligere produksjonsteknisk leder på DNS, Øyvind Eskildsen, og Den Nationale Scene. Det er teaterets advokat Per Christian Eriksen som holder sitt innledningsforedrag. Eriksen gikk rett til årsakene som ligger bak oppsigelsen av Eskildsen.

LES OGSÅ: – Oppsigelsen kom som et sjokk

– Det som er spesielt er at Eskildsen i tillegg til den formelle stillingen sin ved DNS, har sett på seg selv som en kontinuitetsbærer på teateret. Han var en sentral leder både formelt og uformelt. Og da blir hovedpoenget at han har inntatt en uformell posisjon, hatt en maktposisjon på teateret som han kjemper for å beholde, mener advokaten.

– Vanskelig å dokumentere

DNS i retten

MÅ FORSVARE SEG: DNS med direktør Bente Hartvedt Ringstad (i midten) er saksøkt av sin tidligere produksjonstekniske sjef.

Foto: Anders Ekanger / NRK

Advokaten lister opp en rekke årsaker til at DNS til slutt besluttet å gi Eskildsen sparken i desember 2012. Årsakene tar utgangspunkt i den formelle stillingsinstruksen Eskildsen hadde som produksjonsteknisk leder. Den Nationale Scene gir disse oppsigelsesgrunnene:

  • Illojalitet
  • Negativ omtale av direktør og teatersjef
  • Motarbeidelse av beslutninger som var tatt
  • Manipulering
  • Manglende jobbutførelse

– Dette er realitvt vanlige oppsigelsesgrunner, men utfordrende å dokumentere. Illojalitet og negativ omtale skjer som oftest muntlig, sa advokaten.

– Stillingen var redusert

Advokat Eriksen viser i sitt foredrag hvordan DNS så på samarbeidsforholdet med Eskildsen i perioden 2010 til 2012, og viser til en rekke epostutvekslinger mellom ansatte og Eskildsen, og Eskildsen og direktør og teatersjef.

Mye handler om et nytt planleggingsverktøy som det ble avgjort at DNS skulle gå til innkjøp av. Et program DNS´s advokat mener gjorde en del av Eskildsens stilling overflødig. DNS mener det etterhvert ble naturlig at Eskildsen gikk over i en stilling som planlegger ved teateret. Advokaten sier Eskildsen ble tilbudt å beholde lønnen, altså på ledernivå, selv om han måtte gå ut av sin lederstilling.

– Bakgrunnen var at han ikke var egnet til å ha en lederstilling, sier DNS advokat i tingretten.

– Han ville ikke ta på seg arbeid som naturlig falt på ham. Til slutt var restinnholdet i stillingen hans redusert til 25 prosent, kanskje mindre, sa advokat Eriksen, som mener det var saklig grunn til å fjerne Eskildsen fra lederposisjonen.

– Men man ønsket ikke da å fjerne ham fra teateret. Det ble forsøkt så mildt som mulig, han hadde tross alt vært ansatt i mange år, sa advokaten.

Eskildsen får kraftig kritikk

Advokat Eriksen bruker resultatet av en arbeidsmiljøundersøkelse utført på DNS i 2009 som bakgrunn for stemningen rundt Eskildsen på det tidspunktet. Dette mener advokaten ikke direkte er en oppsigelsesgrunn, men han mener det viser noe av totalbildet.

På et punkt i undersøkelsen får de ansatte muligheten til å skrive akkurat det de måtte ønske. Der skal det ha kommet flere anonyme kommentarer som er direkte negative om Eskildsen. Advokat Eriksen refererer kommentarer som navngir Eskildsen, og beskriver ham som en bølle, en som kommer med trusler, en som er manipulerende og lite mottakelig for oppdatering.

– Eskildsen burde ikke ha personalansvar, skriver en av de ansatte i sin kommentar.

– Har psyket ut ansatte

Advokaten fortsetter med kommentarer fra undersøkelsen som beskriver Eskildsen som en som har klamret seg til sin posisjon i en årrekke, og har brukt ufine metoder for å beholde denne.

– Han eier ikke snev av teknisk innsikt som produksjonsteknisk leder, blir det referert til.

Og kanskje den aller mest negative:

«Det er ikke få som er blitt psyket ut av sine stillinger på grunn av behandlingen de har fåttt av Eskildsen.»

Fikk beskjed om å endre stil

På et styreseminar noe senere forteller DNS´s advokat at Eskildsen ble konfrontert med kritikken fra arbeidsmiljøundersøkelsen, og fikk klar melding om å korrigere seg.

Styret oppfattet ikke at Eskildsen tok kritikken alvorlig.

Advokat Eriksen avsluttet sitt innledningsforedrag med å poengtere at det foregikk to prosesser som angikk Eskildsen:

  1. Omorganisering
  2. Oppsigelse

I omorganiseringsprosessen hadde innholdet i Eskildsens stilling som produksjonteknisk leder smuldret opp. Samtidig hadde prosessen rundt en mulig oppsigelse av Eskildsen startet.

Det var dag to av den ti dager lange rettssaken. Onsdag skal Øyvind Eskildsen komme med sin versjon. Det skal etter planen også DNS-direktør Bente Hartvedt Ringstad. I tillegg blir det forsøkt å få inn tidligere teatersjef Bjarte Hjelmeland i vitneboksen onsdag.

LES OGSÅ: