– Jeg vil lenke meg fast

Ordføreren har truet med det før og står fortsatt på utsagnet. Fredag ble det klart at det blir høyspentledninger gjennom Hardanger.

Mona Hellesnes

Mona Hellesnes er ordføreri Ulvik og nestleder for Folkeaksjonen i Hardanger for kraft-overføring med sjøkabel.

Foto: Ole Morten Melgård

Venstre-ordfører i Ulvik og nestleder i aksjonen som vil stoppe kraftlinja, Mona Hellesnes sa i 2007 at dersom det blir vedtatt å bygge en slik linje så skal hun sitte fremst i lenkegjengen for å forhindre det hun mente var røveri.

HØR HVA HUN SA:

Da nyheten kom fredag og sinnet steg kom tankene igjen på banen hos henne.

– Jeg vet om veldig mange som blir med på det, så det skal vi nå diskutere, sier hun.

– Kan ikke bare akseptere

Regjeringen går altså inn for å bygge den kontroversielle kraftlinjen gjennom Hardanger. Beslutningen kan ikke ankes. Nå ber Hellesnes om tid til å få summet seg og se på begrunnelsen. Så skal de finne ut hvordan de skal gjøre dette videre.

– Vi kan ikke uten videre bare akseptere denne avgjørelsen, sier hun.

Hun er svært skuffet over at dette nå skjer.

– Det er ikke mer enn noen få dager siden statsministeren sa at de ikke skulle ta noen forhastede slutninger for de måtte tenke seg om. I tillegg har jo SV gått til valg på akkurat denne saken, så sliter jeg med å ta dette innover meg, sier hun.

– Verdireduksjon

Høyspentlinjen skal gå gjennom fem kommuner, og de høyeste mastene blir 45 meter høye. De har derfor fått betegnelsen «monstermaster» på folkemunne.

Kraftlinjen vil være synlig fra viktige natur- og friluftsområder, og det vil bli en bred korridor der mastene settes opp.

Kommunene i området får 100 millioner kroner i kompensasjon.

– Dette betyr en kraftig verdireduksjon for oss som bor her, de som driver næring her og det er et tap for Norge, sier Hellesnes.

Granvin-ordfører: Sorgens dag

- Dette er en sorgens dag for hele regionen vår, sier Granvin-ordfører Jan Ivar Rødland (Ap) til NRK.

Han har kjempet mot kraftlinjene som leder for Folkeaksjonen i Hardanger for kraftoverføring med sjøkabel.

– Vi har ikke nådd frem med argumentasjonen vår. En ting er å tape politiske saker, men at de ikke har forstått hva naturinngrep dette innebærer, det er trist.

– De ofrer den aller viktigste verdien vår, landskapet vi skal bo, leve og drive aktiv næringsutvikling i.

Han frykter uante konsekvenser av vedtaket langt inn i fremtiden.

- Når vi vet at det er oljeindustrien som skal ha dette, er det ekstra fortvilende. Bransjen er for kort tid, men naturen er for resten av fremtiden vår. Det er ufattelig at den store industrien ikke kan betale for å unngå dette. Jeg er bare trist i dag, sier han.

Dette skriver departementet på sine nettsider: Olje- og energidepartementet