Normal

– Høyre er på ville veier i Skutle-saken

Erik Skutle har fratrådt alle partiverv etter det Høyre kaller et «grovt tillitsbrudd». – Reaksjonene har vært ute av proporsjoner, mener Venstre-leder.

Mener Høyre overreagerer

– Slik jeg kjenner Erik Skutle, er han en flott person og en flott politiker, som har begått en feil, sier Erlend Horn (V).

– Slik jeg kjenner Erik Skutle, er han en flott person og en flott politiker, som har begått en feil. Jeg håper at også folk rundt ham i Høyre viser empati og forståelse for at situasjonen er vanskelig, sier Erlend Horn, gruppeleder for Venstre i Bergen bystyre.

Det virker for meg som om svaret fra Høyre til disse unge politikerne er å sende dem i eksil.

Erlend Horn (V)

Bergenspolitikeren ble torsdag vitne til at ikke bare Skutle ble siktet for narkotikabruk, men at også en bystyrekollega fra Høyre led samme skjebne. Horn etterlyser signaler om at det er mulig for de totalt seks Høyre-politikerne som er involvert å få tilgivelse.

– Det virker for meg som om svaret fra Høyre til disse unge politikerne er å sende dem i eksil. Det synes jeg er en overreaksjon, sier Horn.

– Hva mener du med at de sendes i eksil?

– De gjorde det jo klart at det Skutle har gjort ikke er forenlig med å ha partipolitiske verv i Høyre. Og et par timer senere sa Skutle at han trakk seg. Og det virker ikke som om han kommer til å få noe særlig ansvar, sier gruppelederen.

– Man må ikke gå så hardt ut

Erna Solberg Stortinget

GJENTOK NULLTOLERANSEN: – Politisk ungdom må ikke ta loven i egne hender, sier Erna Solberg.

Foto: NRK

Da Høyre torsdag ettermiddag offentliggjorde at Skutle var siktet for bruk og besittelse av narkotika, og erkjente å ha røykt hasj, kalte parlamentarisk leder Trond Helleland saken et grovt tillitsbrudd. Senere understreket flere ledende Høyre-politikere i Bergen og Hordaland partiets nulltoleranse for narkotikabruk.

– De må selvsagt reagere på lovbruddet, men man må ikke nødvendigvis gå så hardt ut at man kaller dette et grovt tillitsbrudd. Samme benevnelse har blitt brukt om veldig mange mer alvorlige lovbrudd. Og så vidt jeg har skjønt, er strafferammen for Skutle 3000-5000 kroner i bot, sier Horn.

I ettermiddag gjentok Erna Solberg overfor NRK partiets nulltoleranse for narkotikabruk, og sa at politisk ungdom ikke kan «ta loven i egne hender». Horn ønsker seg altså en mykere linje, og mener Høyre virker opptatt av å sende et «altfor sterkt signal».

– Jeg synes kanskje at reaksjonene på dette lovbruddet har vært ute av proporsjoner. Hvis det viktigste i denne saken er signalet man sender, og ikke personene som er involvert, synes jeg kanskje man er på ville veier, uttaler gruppelederen.

– Nulltoleransen må vise seg i praksis

Stolt Nielsen

PRAKSIS: – Det er viktig for Høyre å slå fast at vi er et parti med nulltoleranse for narkotikabruk. Da må det også vise seg i praksis, sier byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen i Bergen.

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

Høyre uttalte torsdag at de ønsket å ivareta både Skutle og bystyrepolitikeren som ble siktet, og byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen for Høyre i Bergen er ikke enig i at de overreagerer.

– Jeg synes ikke det. Det er viktig for Høyre å slå fast at vi er et parti med nulltoleranse for narkotikabruk. Da må det også vise seg i praksis, sier Stolt-Nielsen, som også er nestleder i Hordaland Høyre.

Byrådslederen understreker også at Skutles sak skiller seg ut fordi han sitter på Stortinget.

– Det stilles særskilte krav til hva stortingsrepresentanter gjør i den perioden de faktisk sitter på Stortinget. Hvilket syn andre partier har, det skal ikke jeg legge meg opp i, men for Høyre er det nulltoleranse for bruk av narkotika.