NRK Meny
Normal

– For tidlig å friskmelde næringslivet på Vestlandet

SOTRA (NRK): Flere mindre bedrifter på Vestlandet har klart å finne nye ben å stå på etter oljekrisen. Men det er for tidlig å si om omstillingen er vellykket, mener professor.

Sotra Contracting Jon Dorsey og styreleder Anita Vindenes

TENKER NYTT: Selv om oljekrisen traff selskapet Sotra Contracting hardt, er salgssjef Jon Dorsey og styreleder Anita Vindenes glad for at de har klart seg ganske bra.

Foto: Siri Løken / NRK

– Nedgangstiden tvang oss til å tenke nytt, sier salgssjef Jon Dorsey i selskapet Sotra Contracting.

Selskapet har siden 1980 laget ulike stålkonstruksjoner til blant annet oljenæringen. Men da oljekrisen traff for alvor, måtte de finne nye markeder. Og tross motvind og tap har Sotra Contracting klart å finne nye bein å stå på.

CCB-området et steinkast unna har krisen rammet hardt. Godt over 1000 har mistet jobbene sine i ulike selskaper de siste to årene.

– For tidlig å si om det har gått bra

Men mange mindre selskaper, som Sotra Contracting, har klart å finne nye markeder.

Det er likevel for tidlig å si å konkludere med i hvilken grad næringslivet på Vestlandet har klart å omstille seg under oljekrisen, mener Lasse Lien, professor ved Norges Handelshøyskole.

– Jeg tror omstilling er på toppen av agendaen til alle oljebedrifter. Men det vil ta tid å se hvordan det har gått med etableringen av nye aktiviteter i andre markeder, sier Lien.

Lasse Lien

OMSTILLING: NHH-professor Lasse Lien tror å finne nye markeder står høyt på agendaen til mange oljetilknyttede bedrifter.

Foto: Adalheidur Oldeide / NRK

– Vi ser at de kortsiktige reaksjonene, å få ned kostnadsnivåene og å tilpasse aktivitet, der han man klart å gjøre mye riktig. Men vi vet enda ganske lite om de har klart omstillingen med å rette seg inn mot andre næringer, forklarer han.

Professoren tror man tidligst i 2019 vil kunne konkludere med hvordan omstillingen har gått.

– Oljeprisen falt sent i 2014, og 2015 gikk med til å prøve å finne ut hva dette var. Så trenger man noen år for å omstille seg og for å kunne vurdere om dette har gått bra, sier Lien.

Mener beliggenheten er ideell

Lien mener bedriftene på Vestlandet har en beliggenhet som gir gode muligheter for å finne nye markeder.

– Omstilling påvirkes av i hvilken grad man har muligheter til å bruke den kompetansen man har. Det mest åpenbare for bedrifter som har jobbet innen offshorenæringen, er fiskeri og annen maritim virksomhet. sier Lien.

– På Vestlandet har man mange næringer som kan ha nytte av kompetansen fra oljenæringen.

Plattform på CCB

NEDGANGSTIDER: På CCB-området på Sotra har oljekrisen rammet hardt. Godt over 1000 har mistet jobbene sine i ulike selskaper de siste to årene.

Foto: Siri Løken / NRK

– Alle kjenner noen som har mistet jobben

Oljekrisen har satt sine spor hos Sotra Contracting, selv om de nå klarer seg. Krisen preger også lokalsamfunnet rundt oljebedriftene på Sotra, forteller styreleder i selskapet, Anita Vindenes.

– Det merkes godt. Alle vi snakker med kjenner noen som har mistet jobben. I noen familier har begge de voksne blitt arbeidsledige, sier hun.