– FOLK ER PREGET AV FLOMMEN:

- En uvirkelig situasjon