– Flomsikring av Vosso blir dyrt

Rapporten om flomsikring av Vossovassdraget lister opp 19 mulige tiltak. Prisen varierer fra 100 millioner for en enkel flomvoll rundt Vossevangen, til 1,5 milliarder. – Det viser seg at det ikke er noen enkel løsning, sier ordfører Hans Erik Ringkjøb.