– Færre har ADHD

Færre barn har ADHD enn tidligere antatt.

En ny undersøkelse i Bergen viser at rundt 2 % har ADHD.

Tidligere trodde forskere at tallet var fire til fem prosent, skriver Universitetet i Bergen sin nettavis "På Høyden".

– Det er viktig å se hvor mange barn som faktisk har ADHD i forhold til hvor mange som behandles for dette, slik at det ikke skjer en overbehandling, sier overlege Einar Heiervang ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Unifob Helse.

Det viser seg at barnets biologiske tilstand er i større grad knyttet til ADHD, enn sosiale faktorer som familiemønster.

Undersøkelsen ”Barn i Bergen” startet i 2002, og involverte alle barn som var født i 1993-1995, og som bodde i Bergen.