NRK Meny

– Ekstremt høg rasfare

Kvam head opplyser på sine heimesider at dei store nedbørsmengdene og den høge temperaturen gjer ras- og flaumfaren ekstremt høg i kommunen. Det har allereie gått to ras i Norheimsund. – Alt teknisk mannskap i kommunen er ute for å førebyggja og redusera eventuelt skadeomfang. Det er viktig at alle er i forkant og gjer det ein kan for å redusera skadeomfanget, skriv kommunen.

Jordskred i Sundsvik i Norheimsund
Foto: 03030-tipser

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Se forskerne undersøke hvalen
Det aller første julemarkedet i Bergen er en suksess. Den første uken det har vært åpent har tusenvis av mennesker vært innom.