NRK Meny
Normal

– DNS er en rar teaterhage med mange typer

Bjarte Hjelmeland turte å takke ja til jobben som teatersjef takket være Øyvind Eskildsen. – Han har en kompetanse og kunnskap som jeg ikke hadde den gang, sa Hjelmeland i retten.

Hjelmeland og Eskildsen i retten

VITNET: Bjarte Hjelmeland før han ga sin forklaring i Bergen tingrett.

Foto: Magnus Aamo Holte / NRK

DNS er en liten rar teaterhage med mange typer. Alle disse mennesketypene har ulike behov og trenger en forskjelligartet oppfølging. Her var Øyvind veldig flink til å håndtere uenigheter og konflikter, og han hadde et godt håndlag med alle sammen

Bjarte Hjelmeland

Den gamle teatersjefen ga svært gode skussmål til sin tidligere kollega Øyvind Eskildsen, som kort tid etter hans avgang raskt røk uklar med den nye ledelsen på Den Nationale Scene.

Bjarte Hjelmeland fortalte at Eskildsen var den som gjorde at han følte seg trygg nok til å takke ja, da han ble tilbudt teatersjefjobben av styreleder Dag Steinfeldt i 2006.

I 2008 tiltrådte han stillingen, før han forlot den igjen drøye tre år senere.

– Øyvind satt på en kunnskap og kompetanse som jeg ikke hadde den gang, og det var det som gjorde meg trygg nok til å ta jobben, forklarte Hjelmeland, som i ettermiddag forklarte seg for Bergen tingrett.

At den gamle teatersjefen ennå setter pris på sin tidligere lederkollega og sparringspartner er fortsatt tydelig.

Da de to møttes i korridoren utenfor rett 4B i Bergen tingrett, ga de hverandre en lang bjørneklem.

Mange forskjellige «typer»

Onsdag var dag tre av arbeidsrettssaken mellom DNS og Eskildsen, som det er satt av ti dager til.

Hjelmeland fortalte at han hadde et svært fruktbart samarbeid med Øyvind Eskildsen i løpet av årene som teatersjef.

Den forhenværende teatersjefen tegnet et bilde av DNS som en arbeidsplass med mange ulike mennesker, med sterke meninger.

Spesielt fremhevet han Eskildsens gode håndlag med mennesketyper man kanskje vanligvis ikke finner på offentlige- eller private arbeidsplasser.

– DNS er en liten rar teaterhage med mange typer. Det er mennesker der som er sinte, noen er redde, noen er usikre, mens noen har vært der veldig lenge. Alle disse mennesketypene har ulike behov og trenger en forskjelligartet oppfølging. Her var Øyvind veldig flink til å håndtere uenigheter og konflikter, og han hadde et godt håndlag med alle sammen, sa Hjelmeland.

Eskildsen i Bergen tingrett

RETTSAK: Tidligere DNS-ansatt Øyvind Eskildsen møter teaterledelsen i retten i en bitter arbeidskonflikt

Foto: Anders Ekanger / NRK

Ikke helt etter boken

Hjelmeland i dag jobber som skuespiller og instruktør, og for tiden er aktuell som dommer i "Norske Talenter".

I retten fortalte han om noen år ved DNS hvor man i kreativitetens navn gjerne hoppet bukk over etablerte regler og normer – spesielt de første par årene av hans regjeringstid.

Dette reagerte tidligere DNS-direktør Eva Tamber tidvis på.

– Mitt mandat var klart, vi skulle fylle opp salen igjen. Men av og til ble ikke ting gjort helt etter boken, og det kan ha gått litt kjapt i svingene. Det var ikke alle like fornøyd med, sa Hjelmeland.

Omstridt lønnsøkning

I rettssaken har DNS brukt en arbeidsmiljøundersøkelse fra 2009 som indikasjon på misnøye med Øyvind Eskildsens lederegenskaper og fremgangsmåter blant de ansatte.

Naturlig på en arbeidsplass som DNS var på den tiden, ga Hjelmeland.

– Det var en del rot i den perioden, som jeg i ettertid tenker var synd. Jeg husker at enkelte i administrasjonen og at folk nedover i organisasjonen var kritiske til Øyvind, og noen mente at jeg lyttet for mye til hans råd, sa DNS’ forrige teatersjef.

En av dem som skal ha reagert er nåværende DNS-direktør Bente Hartvedt Ringstad.

– Jeg husker blant annet hun uttalte en gang at «det er jo ikke ledere her på teateret».

Et annet tema som verserer i rettssaken er prosessen som ledet opp til at Øyvind Eskildsen fikk lønnsøkning. Dette skjedde under Hjelmelands regjeringstid på DNS.

– Jeg visste at Norske Opera var ute etter han, og det samme var Kilden i Kristiansand. Jeg gikk til styret og sa at jeg var redd for å miste ham, og at det var rett og rimelig at vi økte lønnen hans for å få ham til å bli.

Reagerte på "Cowboy-avtaler"

Dette skal tidligere direktør Eva Tamber skal ha reagert på. Hun mente også at Eskildsen inngikk for mange av det hun omtalte som «Cowboy-avtaler».

- Hun siktet nok til den positive urettferdige behandlingen av ansatte. Tamber har en sterk rettferdighetssans, og ønsker at alle skal behandles likt. Det er et syn jeg er uenig i. Øyvind kjøpte en gang en dress til en ansatt for teaterets penger. Den aktuelle ansatte skulle få en sjefsposisjon, og dette var Øyvinds måte å si «nå rykker du opp en etasje, da må du kle deg riktig». Det syntes jeg var en fin gest, sa Hjelmeland.

På spørsmål fra dommeren om Hjelmeland la sin hånd over Eskildsen, da kritikk ble rettet mot ham, svarte han:

- Jeg tror nok at jeg vernet ham, ja. Det kom mye skyts mot ham som jeg opplevde som urettferdig. Jeg trengte han jo, og var åpenbart interessert i at han skulle bli på DNS og ikke takke ja til andre jobber.


Siste video

Slik ser det ut når 574 gensere med sitater fra Ibsens Peer Gynt går i tog.
Kirken ble plukket ned i 1841, i 1844 sto den på plass i Polen.
Nyheter og reportasjer fra Hordaland og Sogn og Fjordane