– Det «deales» mye i gatene her

Når naboene til Nygårdsparken følger barna sine til skolen og barnehagen, møter de sterkt rusede personer som kjøper og selger narkotika. Men det blir ingen nabofest selv om rusmiljøet nå skal sprenges.

Synnøve Fluge, Møhlenpris

JUBLER IKKE: – Det er ikke som om vi teller ned til dagen når parken skal stenges, og at det blir en slags hallelujastemning i bydelen da, sier Synnøve Fluge, leder for Møhlenpris velforening (arkivbilde).

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Det krever mye av beboerne i området.

Synnøve Fluge, leder i Møhlenpris velforening

– Det er ikke som om vi teller ned til dagen når parken skal stenges, og at det blir en slags hallelujastemning i bydelen da, sier Synnøve Fluge, leder for Møhlenpris velforening.

Hun snakker på vegne av seks naboforeninger i området rundt Nygårdsparken i Bergen sentrum, som i går møtte kommunens Grønn etat for å komme med innspill til utformingen av parken.

Parken, kjent som en av Nord-Europas største åpne rus-scener, skal stenges for oppussing mandag 25. august. Tidligere denne uken la kommunen frem sine planer for hvordan parken skal bli.

Ser åpenlys «dealing»

For beboere på Møhlenpris er veien gjennom Nygårdsparken den raskeste og mest naturlige å ta til sentrumskjernen. Rusmiljøet har i praksis blokkert for normal bruk av parken for de fleste. Men ildsjelene i velforeningene i området har nektet å la det blomstrende rusmiljøet utestenge dem, og har de siste årene blant annet arrangert «nabodager» for å ta parken tilbake.

Politi i Nygårdsparken

SKAL STENGES: Øvre del av Nygårdsparken skal mandag 25. august stenges og rehabiliteres.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Dessuten har de lagt ned et stort stykke arbeid i lobbyvirksomhet mot kommunen.

– Det krever mye av beboerne i området. Man må være flink til å kartlegge og tilbakemelde, sier Synnøve Fluge.

Nå skal altså parken stenges og tilrettelegges for alle deler av befolkningen. Naboene har merket en amper stemning i rusmiljøet både i og rundt parken de siste dagene.

– Vi ser at det skjer mye i parken, og også i gatene nede på Møhlenpris. Når vi følger unger til skoler og barnehage, så ser vi sterkt rusede personer som åpenlyst «dealer», sier Fluge.

Frykter nye åpne rus-scener

Men det er altså ingen hallelujastemning å spore selv om parken nå skal stenges. Naboforeningene i området er bekymret for hvor det etableres nye rus-scener etter at gjerdene settes opp på mandag.

– Frykten er jo at nye rus-scener dukker opp. Både i dette området, og andre steder, sier Fluge.

Olav Valland

FOTFØLGER SELGERNE: – Innsatsgruppen vil følge miljøet der det måtte være, hovedsakelig for å ta ut selgerleddet, sier politistasjonssjef Olav Valland i Bergen sentrum.

Politiet hadde som ledd i forberedelsene til parkstengingen i vår en langvarig aksjon mot rusmiljøet, der opp mot 200 personer ble pågrepet.

Sammen med Bergen kommune og Helse Bergen skal politiet nå gjøre sitt for å sørge for at miljøet, som man har forsøkt å få bukt med siden 70-tallet, ikke får blomstre andre steder, og at dem som nå blir utestengt fra parken får god oppfølging.

– Samarbeidet og de samlede tiltakene gjør forutsetningene bedre enn noen gang, sier politistasjonssjef Olav Valland i Bergen sentrum.

«Fotfølger» selgerne

Politimester Geir Gudmundsen i Hordaland har som følge av parkstengingen besluttet å opprette en gruppe på elleve politifolk som skal være dedikert til å følge opp rusmiljøet i etterkant.

Innsatsgruppen vil følge miljøet der det måtte være, hovedsakelig for å ta ut selgerleddet.

Olav Valland, politistasjonssjef i Bergen sentrum

– Hovedoppgaven vår de første dagene etter stengingen er å sørge for at ingen befinner seg på området som skal rehabiliteres. Og så blir det å se til at det ikke etablerer seg nye åpne rus-scener i nærheten. Vi ser ikke bort ifra at det vil skje, sier Valland.

Utekontakten sier de er bekymret for at rusmiljøet vil flytte seg til et enda mer sentralt sted i Bergen sentrum når parken stenges.

– Vi er forberedt på flere typer scenarioer, uten at vi har tenkt at det ene er mer sannsynlig enn det andre, sier Valland.

Politiets spesialgruppe forbereder seg på nærmest å fotfølge narkotikaselgerne for å forhindre at nye åpne rus-scener dukker opp.

– Innsatsgruppen vil følge miljøet der det måtte være, hovedsakelig for å ta ut selgerleddet, sier Valland.