NRK Meny
Normal

– Betenkeleg å «invitere» mange tusen innvandrarar til Hordaland

Fylkesordførar Pål Kårbø (KrF) burde heller skaffe jobb til dei arbeidslause enn å etterlyse fleire innvandrarar, meiner Frp. – Dette er ikkje ein flyktningdebatt, svarar Kårbø.

Pål Kårbø

SVARAR PÅ KRITIKKEN: – Det er venta stor auke i den eldre delen av befolkninga, og då får vi eit stort arbeidskraftbehov særleg innan omsorg, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø (KrF).

Foto: Sølve Rydland / NRK

Nye prognosar frå Hordaland fylkeskommune syner at fylket «berre» vil ha 112.000 fleire innbyggjarar i 2040 enn i dag. Det er 70.000 færre enn fylket rekna med i fjor.

Nedgangen blir forklart med at oljekrisa har hatt langt større innverknad på innvandringa enn venta. Situasjonen er alvorleg, seier fungerande fylkesordførar Pål Kårbø (KrF) i pressemeldinga frå fylkeskommunen.

– Vi treng høgare sysselsetting på Vestlandet, seier han.

Men samstundes som fylkesordføraren er oppteken av å få arbeidsløysa ned, meiner han innvandringa må opp. Utan innvandring syner prognosane vekst på berre 40.000.

– Dette syner at vi er avhengig av innvandring. Vi må gjere oss attraktive for arbeidstakarar, både frå andre stader i Norge, men òg frå andre deler av verda, seier Kårbø i pressemeldinga.

Frp: – Betenkeleg

Frp sin gruppeleiar i fylkestinget, Silje Hjemdal, reagerer på Kårbø si framstilling av saka.

Silje Hjemdal

Silje Hjemdal (Frp)

Foto: NRK

– Eg synest det er betenkeleg at fylkesordføraren «inviterer» mange tusen innvandrarar til Hordaland, i ei tid der det er utfordrande for ein del av dei som alt bur her å finne seg arbeid, seier Hjemdal til NRK.

11.645 av innbyggjarane i Hordaland var registrert som arbeidslause i januar.

– Det siste Hordaland treng no, er politikarar som får panikk over ein slik rapport. Vi ser kor raskt framskrivingane kan endre seg. Å opne døra for tusenvis av innvandrarar utan å ha tilbod om jobb til dei eller dei arbeidslause som allereie bur her, er å gjere seg sjølv ei stor bjørneteneste, meiner Hjemdal.

– Løysinga er å skape nye arbeidsplassar, ikkje å invitere fleire til arbeidsløyse, seier Frp-leiaren.

Sp: – Må utdanna dei som faktisk bur her

SV er meir oppteken av å få dei som er her ut i jobb enn å auke innvandringa.

Terje Kollbotn

Terje Kollbotn (R)

Foto: Leif Rune Løland/NRK

– No gjeld det å utdanna, og å få flyktningane som har kome inn i til dømes omsorgsyrke, seier gruppeleiar Aud Karin Oen.

Prognosane syner også folketalsnedgang i heile Hardanger. Terje Kollbotn (R), Tom Sverre Tomren (MDG) og Benthe Bondhus (Sp) er uroa over sentraliseringstendensen.

– Vi treng fleire innbyggjarar i arbeidsfør alder for å ha nok folk til å løyse alle oppgåver i framtida, men det må skje gjennom ei balansert utvikling mellom by og land, ikkje ytterlegare sentralisering til Bergen, seier Kollbotn.

–​ Det er grunnleggande viktig å oppretthalde befolkninga i distrikta for å oppretthalde matproduksjon og kulturlandskap. Om Distrikts-Noreg blir tømt for ung arbeidskraft, vil kulturlandskapet raskt forvitre, seier Tomren.

Bondhus, som i likskap med Oen og SV samarbeidar med KrF om fylkesmakta, er heller ikkje heilt samd i Kårbø sin innvandrings-innfallsvinkel.

– Det viktigaste er å utdanne dei som faktisk bur her til dei yrka fylket har behov for i framtida, meiner ho.

– Treng arbeidskraft innan omsorg

Grunna den store arbeidsløysa, forstår Kårbø at det går an å argumentere mot framstillinga i pressemeldinga.

– Men dette er ikkje eit innlegg i flyktningdebatten. Eg skjønar at Hjemdal drar det kortet, men det vil eg ikkje vere med på. Det er venta stor auke i den eldre delen av befolkninga, og då får vi eit stort arbeidskraftbehov særleg innan omsorg. Det er i den samanhengen dette er sagt. Viss vi som politikarar ikkje går ut og seier ifrå om slike ting, gjer vi ikkje jobben vår, meiner Kårbø.

Siste video

Slik forbereder Bergen Filharmoniske Orkester seg på 30 timer Grieg live.
Programleder: Mariann Reikerås