NRK Meny
Normal

– Bergenserne må ta Bryggen tilbake

De to største partiene i Bergen, Ap og Høyre, er splittet i spørsmålet om Bybanetrasée over Bryggen. – Bryggen er i ferd med å bli et museum, mener Dag Skansen.

Dag Skansen vil ha bybane over Bryggen

BYBANE STRID: - Bybanen kan gjøre Bryggen mer tilgjengelig, mener Dag Skansen. Gruppelederen for Høyre i Bergen møter motstand i partiet.

Foto: Scanpix

Partiene i Bergen har brukt mange måneder på å vuredere og diskutere Bybanetrasé over Bryggen. Partigruppene har fortsatt ikke landet på en konklusjon.

Tirsdag og torsdag i neste uke skal Høyre og Arbeiderpartiet ta stilling til trasèn.

– Ønsker Bryggen

Gruppeleder i Høyre i Bergen, Dag Skansen, vil bytte ut dagens biltrafikk over Bryggen med Bybanen.

– I dag bruker ikke bergenserne Bryggen særlig aktivt. Det er også tilbakemeldingen fra næringslivet der, sier Skansen.

– Bybane over Bryggen kan føre til at bergenserne tar Bryggen tilbake, så det ikke blir bare en turistattraksjon og et museum.

Bybanen vil være en mindre barriere for fotgjengere på Bryggen, enn det trafikken er i dag, mener Skansen.

Gruppleder i Arbeiderpartiet derimot, Harald Schjelderup, vil ikke ha verken biltrafikk eller bybane over Bryggen.

– Da er det riktig å legge bybanen i tunnel under sentrum, sier Schjelderup.

Ingen politiske skiller

Harald Schjelderup

FOR TUNNEL: - Bybanen er raskere gjennom tunnel, enn gjennom gatene, sier Harald Schjelderup. Gruppelederen for Arbeiderpartiet i Bergen møter også intern motstand.

Foto: NRK

Han peker på at en bybane i gaten vil måtte holde lavere hastighet, på grunn av fotgjengere.

– At bybanen er raskere enn bil, gjør den til et mer attraktivt tilbud. Reisetid og ønsket om et trafikkfritt Bryggen er avgjørende for meg, sier Schjelderup.

Han mener det beste alternativet er den underjordiske traséen med stopp i Christie's gate og ved Fløibanen.

Valget av Bybane-trasé har skapt store diskusjoner i media, blant politikere og innbyggerne i Bergen. Fordi saken ikke er et verdispørsmål, men et spørsmål om en teknisk løsning, finnes det ikke klare skillelinjer mellom partiene, ifølge Skansen

Ifølge byråd for bytutvikling, Filip Rygg (Krf), vil ikke Bybanen ødelegge verdsarvstatusen Bryggen har i dag.

Rygg har selv anbefalt dette alternativet. Likevel har Riksantikvaren sagt klart «nei» og vil stoppe arbeidet med å legge Bybanen over Bryggen.

– Dette er viktige beslutninger. Disse partiene skal nå bestemme seg for hvordan de vil innrette saken, sier Skansen.

Intern splid

Både Høyre og Arbeiderpartiet møter motstand blant sine egne partifeller. Stortingsrepresentant Peter Frølich sitter fortsatt i bystyregruppa til Høyre. Han vil kjempe imot Bryggen som alternativ.

– Å lage en ganske bred trasé over Bryggen vil være dårlig utnyttelse av det fineste byrommet vi har, sier Frølich.

Mens Marte Mjøs Persen, leder for Ap i Bergen, vil kjempe for Bryggen.

Peter Christian Frølich

MOT GRUPPELEDEREN: - Bryggen er vårt vakreste byrom, sier Peter Frølich (H). Han vil ikke ha en bred bybanetrasé gjennom verdensarvsstedet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Jeg vil være tro mot det som var Bybanens opprinnelige tankegang. Nemlig at den skal være synlig, og med det tilgjengelig.

LES OGSÅ: Full intern splid i Ap om Bybanen

I slutten av januar skal saken opp for bystyret og partiene må ha landet på en konklusjon. Schjelderup sier Arbeiderpartiet har valgt å være åpne om uenighetene.

– Siden jeg og partilederen er såpass uenige er det naturlig nå. Jeg skal kjempe lojalt for det alternativet vi lander på. Dette kommer til å bli en spennende diskusjon fram mot januar, sier Schjelderup.

– Slaget ikke tapt

Ingen av gruppelederne tør å spå hvilken side partigruppen deres vil lande på.

– Jeg vet ikke om vi vil eller kan låse gruppen til en mening. Men, det som er sikkert er at når vi kommer til bystyret har vi blitt enige. Da har vi en felles konklusjon.

Schjelderup sier folk ikke skal føle seg for sikker på at valget blir bybane over Bryggen, slik det har blitt framstilt i media.

– Jeg tror ikke slaget er tapt.

Siste video

Programleder: Marte Rommetveit
Her fortsetter de diskusjonen utenfor studio