– Bergen vil kveles av bompenger

Alt tyder på at staten sier nei til å betale for at Bybanen skal gå i tunnel gjennom Bergen sentrum. – Vi kan ikke bruke folkets penger til den slags ekstravaganse, sier Abid Q. Raja (V). Dermed havner regningen hos bilistene, ifølge byutviklingsbyråden.

Bybanen Bryggen med kjøreledning

STATLIGE MIDLER: Staten vil ta halve regningen for Bybanen til Åsane, men kun hvis bergenspolitikerne legger den over Bryggen, varsler Abid Q. Raja (V).

Foto: Bergen kommune

Abid Q. Raja på bussen

VIL IKKE BETALE: – Folket må være innstilt på å ta mange millioners kroner regning mer hvert år, da drift og vedlikehold er mye høyere for tunnel, sier Abid Q. Raja (V).

Foto: Privat
miljeteig

REAGERER PÅ RAJA: Oddny Miljeteig (SV).

Foto: NRK/ Siri Kleiven Strøm
Torstein Dahle

REAGERER PÅ RAJA: Torstein Dahle (R).

Foto: Stian Lysberg Solum / SCANPIX
Ove Sverre Bjørdal

REAGERER PÅ RAJA: Ove Sverre Bjørdal (Sp).

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Stortingets transport- og kommunikasjonskomité er på rundreise på Sør-Vestlandet. På programmet står blant annet en presentasjon av Bergens planer om å bygge bybane fra sentrum til Åsane.

Komiteens nestleder Abid Q. Raja (V) benytter muligheten til å helle kaldt vann i årene på flertallet av lokalpolitikerne og bergenserne, som har sagt at de ønsker Bybanen i tunnel gjennom sentrum, og ikke over Bryggen.

Sistnevnte alternativ vil trolig koste minst en milliard kroner mer. Det må Bergen betale selv, i stedet for at staten som vanlig er ved store kollektivutbygginger tar halve kostnaden, mener Raja.

– Staten dekker ikke en krone av det det vil koste å legge Bybanen under bakken. Bergen må selv ta regningen for det som koster mer, sier Raja til NRK.

– Kan ikke velge fra øverste hylle

Han kaller tunnelløsningen gjennom Bergen sentrum «ekstravagant». Komiteleder Linda Hofstad Helleland (H) legger heller ikke skjul på at de vil se nøye på hvilken trasé bergenspolitikerne velger.

– Skal de ha med staten, så kan de ikke lokalt velge fra øverste hylle. Det må man ha med i tankene når man fatter vedtak, sier hun til Bergens Tidende, som først omtalte saken tirsdag.

Rajas utspill skaper sterke reaksjoner i Bergen, der politikerne mener stortingsrepresentanten blander seg inn i lokaldemokratiet.

– Det er ikke formynderi som skal bestemme bybanetrasé, det er faktisk lokaldemokratiet i Bergen, sier SVs gruppeleder Oddny Miljeteig, som selv går inn for å legge Bybanen over Bryggen.

– Et overgrep mot det lokale selvstyret

Aps gruppeleder Harald Schjelderup har vært en markant tilhenger av tunnelalternativet. Han mener Raja opererer med for store summer, og sier merkostnaden for staten vil bli liten i et femtiårsperspektiv.

– Å komme med et slikt utspill rett før bystyret skal behandle saken er et overgrep mot det lokale selvstyret, tordner Ap-toppen.

– Vil dere stemme for tunnel selv om de overskytende kostnadene må dekkes uten statlige bidrag?

– Vi aksepterer ikke premisset for det spørsmålet. Vi forutsetter at regjeringen stiller med 50 prosent uavhengig av trasevalg, så lenge vi kan argumentere for hvorfor vi ønsker å spare Bryggen og samtidig redusere reisetiden, sier Schjelderup.

Han peker på at staten har sagt ja til å dekke 50 prosent av Fornebubanen.

– Det gjør de uten å legge seg borti trasevalg. Da kan de ikke kreve slikt av Bergen, mener Schjelderup.

Det samme synes gruppeleder Ove Sverre Bjørdal i Sp, som også går inn for tunnel.

– På Fornebubanen vil staten medvirke uansett løsning. Vi ser ikke at Bergen skal behandles annerledes av oslopolitikerne enn de behandler Oslo, sier han.

– Det er ikke noe trasevalg på Fornebu - også der vil man velge effektivt og billig, svarer Raja.

– Ikke rart at staten vil ha noe igjen

Rødts Torstein Dahle, også han tunneltilhenger, kaller Rajas utspill «helt vanvittig».

Jeg reagerer på at stortingspolitikere prøver å true Bergen til en løsning det verken er støtte for i bystyret eller i befolkningen.

Sondre Båtstrand, MdG

– Dette er et aldeles utilbørlig forsøk på utpressing for å få Bergen kommune til å velge en bestemt løsning på noe som vil prege Bergen i 40-50 år fremover. Det er et inngrep i lokaldemokratiet som er totalt uakseptabelt, og noe vi på ingen måte er vant til.

– Har ikke staten rett til medbestemmelse hvis de skal betale halvparten?

– Det er lokalpolitikerne som til syvende og sist skal bestemme hvordan kommunen skal se ut. Legger man Bybanen over Bryggen, fjerner man den historiske kontakten med sjøen, og bryter med Bryggens karakter og opprinnelse, mener Dahle.

– Jeg reagerer på at stortingspolitikere prøver å true Bergen til en løsning det verken er støtte for i bystyret eller i befolkningen. Jeg regner med at Raja blir satt på plass, og forutsetter at staten vil holde sin del av avtalen fremfor å presse frem billigløsninger, sier tunneltilhenger Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne.

Høyre og Frp i Bergen går også for tunnel. Sammen med Venstre og SV er Byluftlisten blant mindretallet som ønsker dagløsningen.

– Det er jo ikke rart at staten ønsker å få noe igjen for pengene de bruker. Bybanen blir jo ikke synlig bedre av at den legges i tunnel, kanskje tvert imot litt dårligere, sier gruppesekretær Ole Dyrbekk i Byluftlisten, som altså er blant de få som ikke reagerer på Rajas utspill.

Ingen garanti fra samferdselsministeren

Sondre Båtstrand

REAGERER PÅ RAJA: Sondre Båtstrand (MdG).

Harald Schjelderup

REAGERER PÅ RAJA: Harald Schjelderup (Ap).

Foto: Bergen AP
Filip Rygg

FRYKTER ØKTE BOMPENGER: Byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF).

Uttalelsene burde imidlertid ikke komme som et sjokk på bergenspolitikerne. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sa nemlig allerede i desember at «ekstravagante løsninger» ikke vil få samme prosentvise støtte som «en nøktern og rimelig løsning med samme nytte».

– Velger man en unødvendig dyr løsning, er det fra statens side ingen garanti om 50 prosent medfinansiering, dersom vi ser at man kan få til samme frekvens og tilbud til halve prisen. Da vil vi helle mot å si at vi kan gi 50 prosent av den rimelige løsningen, sa Solvik-Olsen til Bergensavisen.

Med Raja og Hellelands ferske uttalelser tyder mye dermed på at ekstraregningen må tas lokalt, dersom bystyreflertallet i Bergen vedtar å bygge tunnel gjennom sentrum.

Økte bompenger

Og regningen havner trolig hos bilistene.

– Vi kommer til å regne mer på dette når de eksterne kostnadsvurderingene foreligger rundt påske. Men det er hevet over enhver tvil at regningen for det staten ikke tar, må tas av bergenserne. Jeg mener det påligger oss folkevalgte et ansvar å ikke lage en urimelig høy bompengebelastning, sier byutviklingsbyråd i Bergen, Filip Rygg.

Han representerer et KrF som er skeptiske til risikoen ved å bygge en tunnel under sentrum, og derfor vil legge banen over Bryggen. Han har tidligere sagt at Bergen ikke kan «gape altfor høyt» når de spiller inn sine ønsker til staten.

– Alle ansvarlige partier vet at selv 50 prosent av den laveste kostnaden, vil være et rekordhøyt statlig bidrag, sier Rygg.

Bompengeringen i Bergen økte i juli i fjor taksten fra 15 til 25 kroner per passering. Dersom staten sier nei til deler av den minst seks milliarder høye regningen, vil det bli vesentlig mye dyrere å kjøre bil i byen.

– Bergen vil fullstendig kveles av bompenger hvis vi ikke opptrer ansvarlig, sier Rygg.