– Bergen Legevakt bryter taushetsplikten

Småbarnsmoren Lene Nilsen er sjokkert over forholdene i mottaket på nye Bergen Legevakt. Nå har hun sendt klage til fylkeslegen. – Vi tar kritikken til oss, sier legevaktsjefen.

Legevakten i Bergen

LANG KLAGELISTE: Brudd på taushetsplikten. Fare for spredning av smittsomme sykdommer. Lite tilrettelagt for barn. Rusede personer i køen. Dette er noen av regelbruddene småbarnsmoren mener Bergen Legevakt har gjort seg skyldig i.

Foto: NRK

Brudd på taushetsplikten. Fare for spredning av smittsomme sykdommer. Lite tilrettelagt for barn. Rusede personer i køen.

Alt dette mener Lene Nilsen fra Åsane hun opplevde da hun søndag 20. desember besøkte Bergen Legevakt i sentrum. Den nye Legevakten, som er større og mer moderne enn den gamle, åpnet i Solheimsviken 4. november i år.

Klager på Bergen Legevakt

DÅRLIG MOTTAKELSE: (Fra v.) Amalie (8), Lene og Thea Nilsen (7) fra Åsane fikk et lite hyggelig besøk på Bergen Legevakt sist søndag.

Foto: Privat

En time i kø

Den ene datteren til Lene Nilsen hadde nesten 40 i feber og vondt i halsen, noe hun hadde slitt med nesten en uke. Nå ønsket moren å sjekke barnet for en mulig halsinfeksjon. Også hennes CP-rammede datter var med.

– Først sto vi over en time for å komme til luken. Mens vi sto der hørte vi hva alle de andre pasientene fortalte til sykepleieren om hvorfor de var kommet dit, forteller Nilsen til NRK.

En luke som skal hindre lyden i å trenge ut i rommet ble ikke benyttet.

Nilsens beretning om legevaktbesøket blir nå flittig delt på Facebook.

LES OGSÅ: Her er Bergens nye legevakt

Venterommet på nye Bergen Legevakt

ÅPENT: Venterommet på nye Bergen Legevakt.

Foto: NRK

Kom sjanglende inn

– Vi som stod bak i køen fikk med oss hvorfor gamle «fru Olga» kom på legevakten. Her bryter legevakten med taushetsplikten, mener Nilsen.

Noen krevende pasienter, som trolig var rusmisbrukere, kom sjanglende inn foran barna.

– De satt med store øye og fulgte med på oppførselen. Den ene støttet den de andre. Barna blir ikke skjermet fra denne gruppen pasienter, slik det er beskrevet så fint på nettsidene deres. Å samle rusmisbrukere og barn på samme sted hører ingen sted hjemme, sier Nilsen.

– For få leger

På hjemmesiden til legevakten heter det at man «har et eget venterom for barn.»

– Hva er hensikten hvis barna ikke blir skjermet? spør småbarnsmoren.

Nilsen bemerker at det knapt fantes leker der, i motsetning til på Barneklinikken, som har bedre fasiliteter og romløsninger. Nilsen er heller ikke imponert over bemanningen en travel førjulssøndag.

– Jeg observerte tre leger på medisinsk avdeling. Alle rommene var fulle og køen bare vokste på venterommet, sier hun.

Åsane-kvinnen har sendt klagen på manglende overholdelse av taushetsplikten til Helsetilsynet, legevaktsjefen og byrådsavdeling for helse og sosial i Bergen kommune.

Hun har også sendt klagen videre til fylkeslegen.

Legevaktsjefen: – Takker for kritikken

Legevaktsjef i Bergen

INGEN KOMMENTAR NÅ: Legevaktsjef Frank van Betten.

Foto: Anders Ekanger / NRK

– Vi tar kritikken til oss og takker for all konstruktiv kritikk, sier legevaktsjef Frank van Betten til NRK.

Han sier at deler av forholdene som beskrives kan skyldes «barnesykdommer» ved det helt nye legevaktbygget.

– Det er f.eks. riktig at vi har et avlukke med glassdør, hvor folk kan snakke fritt uten tilhørere. Men denne døren har vi dessverre hatt tekniske problemer med i starten, sier van Betten.

– Taushetsplikten skal selvsagt overholdes uansett. Vi avventer nå fylkeslegens vurdering, sier legevaktsjefen.

Fylkeslegen har ikke hørt om saken og vil derfor ikke uttale seg om den til NRK.

Onsdag 4. november klokken 08.00 flytter Bergen legevakt inn i nye lokaler i Solheimsgaten 9, like ved Danmarks plass.

NYÅPNET: Slik er Bergens nye legevakt, filmet rett før åpningen første uken i november 2015.