– Barnet fikk i seg minst 4 mg

Sakskyndige Liliana Bachs fra avdelingen for rettsmedisinske fag ved Oslo sykehus, forklarer i retten at hennes funn tilsier at toåringen fikk i seg minst 4 milligram buprenorfin. – Det er mitt mest edruelige anslag.