NRK Meny
Normal

– Avinors taxisystem er svært problematisk

Forbrukerrådet frykter nytt taxisystem på norske flyplasser fratar passasjerene valgmuligheter. Hordaland fylkeskommune mener Avinor bryter loven.

Taxiar på Flesland

KAN KASTES UT: Avinors nye regler gjør at sjåfører kan utestenges hvis de bryter reglene EuroPark håndhever. De må også betale for å hente passasjerer på flyplassen.

Foto: Ole Andre Lagmanndokk / NRK

Pia Kleppe Marken

KRITISK: – Vil taxikunden kjøre en 7-seters SUV, må han få lov til det, sier Pia Kleppe Marken i Forbrukerrådet.

Foto: CF Wesenberg - Kolonihaven.no

Yrkestransportforskriften slår fast at innehavere av drosjeløyver «plikter å utføre oppdrag på alle veger som er åpne for alminnelig ferdsel» (§ 47).

Nå innfører Avinor et taxistyringssystem som Hordaland fylkeskommune mener undergraver kjøreplikten.

På Flesland og Sola skal parkeringsselskapet EuroPark tildele taxiturer og sanksjonere mot taxisjåfører som bryter reglene. Sjåførene må betale for å hente passasjerer, og utestenges fra flyplassen hvis de ikke signerer avtalen.

Dette er ikke noe vi skal tjene penger på, og det er ikke i våre tanker at denne ordningen skal bidra til at flere parkerer.

Egil Thomsen, konserndirektør i Avinor

Systemet innføres i midten av februar, og skal evalueres i september. Taxinæringen protesterer. Nå får de støtte av Hordaland fylkeskommune.

Fylkesrådmannen og samferdselssjefen «kan vanskeleg sjå at haldeplassar på flyplassen ikkje skal handsamast som offentleg infrastruktur tilrettelagt for alminneleg ferdsel», og fastslår i sin gjennomgang av saken at systemet «grip inn i drosjane sine plikter og rettar etter yrkestransportregelverket».

«Svært problematisk»

Fylkeskommunen reagerer også sterkt på Europarks involvering:

«Ein finn det svært problematisk at Avinor og eit kommersielt parkeringsselskap som i utgangspunktet er ein konkurrent til drosjenæringa, får høve til hindra køyreplikten [ ...]».

Fylkeskommunen er ansvarlig for tildeling av drosjeløyver, og mener Avinor nå undergraver råderetten deres over taxinæringen på flyplassområdet. Administrasjonen ber politikerne vedta en uttalelse om at systemet er «svært problematisk».

Samferdselssjef Håkon Rasmussen sier til NRK at fylkesadministrasjonen ikke vil kommentere saken før den er politisk behandlet. Det skjer i neste uke.

Rune Haugsdal, fylkesrådmann

KRITISK: Fylkesrådmann Rune Haugsdal.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Forbrukerne må få velge

Fylkeskommunen anfører også at systemet kan gjøre det dyrere for passasjerene å ta taxi. Det er en frykt de deler med Forbrukerrådet.

– Vi ønsker ikke at forbrukerne skal betale urimelig mye, og er negative til nye avgifter som dette, sier regiondirektør Pia Kleppe Marken.

Hun håper imidlertid et godt prisopplysningssystem kan føre til en konkurranse som gjør at prisene ikke øker. Morken er mer bekymret for kriteriene for turtildeling.

– Det er viktig at det blir opp til forbrukerne å velge hva de vil ha. Vil taxikunden kjøre en 7-seters SUV, må han få lov til det, og ikke bli pålagt av Avinor å kjøre elbil, sier Marken.

Avinor mener tilbudet blir bedre

Egil Thompson, konserndirektør for kommunikasjon og marked i Avinor, sier de ikke skal bestemme biltype for passasjerene, men tvert imot tilrettelegge for at kundene får velge.

Det er Avinor som regulerer ordningen. Europark er kun en operatør som leverer en tjeneste.

Egil Thomsen, konserndirektør i Avinor

Han sier Avinors mål med ordningen er sikker og god trafikkavvikling for alle involverte, og ser ikke noe problem ved at EuroPark håndhever reglene.

– Dette er ikke noe vi skal tjene penger på, og det er ikke i våre tanker at denne ordningen skal bidra til at flere parkerer. Det er Avinor som regulerer ordningen. EuroPark er kun en operatør som leverer en tjeneste, definert av oss, sier Thompson.

Siste video

Programleiar: Jan Børge Lervik
Forsvaret detonerte håndgranaten som onsdag ble funnet på parkeringsplassen ved legevakten.