– Å være trainee gjør meg til en bedre sykepleier

Kristine Brommeland gikk rett fra studiet til traineestilling som etter to år sikrer henne fast full jobb.

Kristine Brommeland

RETT UT I FAST JOBB: Kristine Brommeland måler blodtrykket til en av pasientene ved Haukeland universitetssjukehus.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

En ordning som garanterer nye sykepleiere hundre prosent fast stilling blir stadig mer populær. Sykepleiere går ellers ofte flere år i vikariat før de får fast stilling.

Den nyutdanna sykepleieren Kristine Brommeland er blant dem som nyter godt av ordningen. I stedet for å være vikar med en usikker framtid, har Brommeland fått full jobb som traineesykepleier.

– Det er jeg veldig glad for. Det har vært planen siden jeg gikk andre klasse i sykepleierutdanningen.

Færre ufrivillig deltidsansatte

Traineesykepleierne går i en praksis der de fyller ut ledige vikariater som til sammen utgjør 100 prosent fast stilling. Dette for å få ned tallet på deltidsstillinger og vikariat.

– Det er veldig mange som er ufrivillig deltidsansatte i dette yrket, sier seksjonsleder Britt Velsvik ved bemanningssenteret i Helse-Bergen.

– Det har vi tatt på alvor ved å innføre denne ordningen.

Britt Velsvik

FORNØYD MED ORDNINGEN: Britt Velsvik er seksjonsleder ved bemanningssenteret i Helse-Bergen.

Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Traineesykepleierne har samme lønn og ansvar som en vanlig nyansatt sykepleier. Forskjellen er at de praktiserer ved flere avdelinger og får en systematisk kompetanseoppfølging.

– De nyutdannede sykepleierne får en variert praksis de to første årene i yrkespraksisen sin. Når denne tiden har gått har de praktisert åtte måneder ved tre ulike avdelinger ved sykehuset, sier Britt Velsvik.

– Etter de to årene er de fortsatt sikret en fast stilling ved sykehuset.

Sterk økning i trainee-ordningen

I 2012 ansatte Haukeland fem traineesykepleierer. I år har sykehuset ansatt 32. Andre norske sykehus og kommuner er blitt inspirert av Helse-Bergen, og har kopiert ordningen.

– Dette er en ny ordning sett opp imot offentlig helse. Jeg tror den er kommet for å bli. Det ser i hvert fall slik ut, sier Velsvik.

På medisinsk avdeling studerer traineesykepleier Kristine Brommeland et øretermometer. Hun håper ordningen vil bestå. Ikke minst for de mange gevinstene den gir nyutdannede sykepleiere.

– Jeg tror at en trainee-ordning i tillegg til å sikre fulle stillinger også gjør deg til en bedre sykepleier. Ikke minst får man får mer variert kompetanse.