– 12 boliger må rives for å gi plass til Bybanen

BERGEN RÅDHUS (NRK): 12 boliger i Fløenbakken må rives for å gi plass til bybanetraseen til Fyllingsdalen. Det er anbefalingen fra kommunens fagetat til byens politikere.

Bjarne Mathiasen og Signe-Line Røe utenfor Fløenbakken 29

MISTER HJEMMET: Bjarne Mathiasen og Signe-Line Røe har hver sin leilighet i Fløenbakken 29. Nå vil bybane-planleggerne fjerne rekkehuset de bor i. Diskusjonen fortsatte utenfor etter kveldens møte hos kommunen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fortvilte huseiere fikk onsdag kveld høre fagfolkenes begrunnelse for å velge det sørlige traséalternativet mellom Bergen sentrum og Haukeland universitetssjukehus.

– Dette er tragisk. De kunne gjort alle fornøyde. Vi kunne alle skålt i sjampanje.

Astrid Sirnes, huseier

– Hjemmet vårt må rives, sier Hans Ebbing oppgitt til NRK.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har vurdert å bruke den allerede eksisterende jernbanetunnelen til Kronstad. Men jeg har håp om at politikerne som skal bestemme dette er mer lydhøre.

– Jeg skjønner fortvilelsen

Etter nye undersøkelser av grunnforhold, vurdering av konsekvenser og innspill som har kommet inn i perioden traséforslagene har ligget ute til høring, er fagfolkene tydelige i sin anbefaling.

– Dette er det beste alternativet, sier prosjektleder i Bybanen, Solveig Mathiesen.

Hun og flere andre fagfolk fortalte beboerne at mange bygg må rives for å få plass til det sørlige alternativet for Bybanen.

– Jeg skjønner at de er frustrert og fortvilet, sier Mathiesen.

Solveig Mathisen

PROSJEKTLEDEREN: Solveig Mathiesen er prosjektleder for Bybanen til Fyllingsdalen.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

12 familier mister leiligheten eller huset sitt dersom politikerne følger fagfolkenes råd. Hordaland fylkeskommune har allerede kjøpt noen av disse boligene.

Mange hager og friområder blir også berørt. Det samme gjelder flere næringsbygg. Parsellhagen i området forsvinner midlertidig, men kommer på plass igjen når Bybanen er bygget.

Det nordre alternativet, gjennom Årstadgeilen, velges bort på grunn av større tekniske utfordringer. Blant annet vanskeligere grunnforhold.

Bybanen stopp i ny plan

VIDEO: Slik blir den ti kilometer lange turen fra Bergen sentrum til Fyllingsdalen.

– Vi kunne skålt i sjampanje

– Huset vårt blir liggende 1–2 meter fra anleggsområdet, forteller Astrid Sirnes.

Hun bor i et av de eldste husene i Fløenbakken og lurer på om huset tåler anleggsarbeidet. Også hun savner gode nyheter om alternativet som mange beboere har ivret for.

Astrid Sirnes og Gunn Anita Gjøen

FORTVILTE HUSEIERE: Gunn Anita Gjøen (til høyre) mister huset sitt. Hun og Astrid Sirnes (i midten) var to av mange engasjerte og provoserte huseiere på kommunens informasjonsmøte.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Det er tragisk at de ikke ser mulighetene i den eksisterende Kronstadtunnelen. Hadde de valgt den hadde alle vært fornøyde. Vi kunne alle skålt i sjampanje, sier Sirnes.

Informasjonsmøte om Bybanens trasé gjennom Fløen

STILTE SPØRSMÅL: Mange kritiske naboer fra Fløen deltok på møtet og stilte svært mange kritiske spørsmål til fagfolkene.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

Fagfolkene kunne ikke svare på alle spørsmålene de fikk i møtet. Derfor blir naboene i Fløenbakken kalt inn til et nytt informasjonsmøte i mai.