NRK Meny
Normal

9000 barn må vera heime

1156 Bergenslærarar legg ned arbeidet på måndag. - Streiken vil i stor grad ramma tredjepart, vedgår Utdanningsforbundet.

Møhlenpris skole i Bergen
Foto: Karoline Kalstveit / NRK

På mådag står rundt 9000 born i Bergen utan nokon skule eller barnehage å gå til. Møhlenpris skole (biletet) er ein av skulane i kommunen som vert råka, når omlag 733 førskule- og grunnskulelærarar i Bergen går ut i streik.

I tillegg streikar 351 lærarar i den vidaregåande skulen.

Sjå om din skule eller barnehage vert ramma av lærarstreiken.

I alt er det 1156 bergenslærarar organisert i Utdanningsforbundet og Skolenes landsforbund som streikar:

  • 733 i barnehagar og grunnskule
  • 351 i vidaregåande skule
  • 72 i administrerande stillingar

Prøvar å halda SFO ope

Særleg for foreldra til dei yngste barna, fører streiken til problem.

- Me jobbar på spreng for å sjå om me til dømes kan ha eit tilsyn i SFO delar av tida på enkelte skular, seier Robert Rastad, informasjonsdirektør i Bergen kommune.

Derfor oppmodar han alle foreldre som kan verta råka av streiken om å følgja med på kommunen sine nettsider, i tillfelle det skjer endringar.

Lønn er årsaka

Lærarane reagerer på at dei høgskuleutdanna i kommunane ikkje får den same lønnsutviklinga som andre partar i kommuneoppgjeret.

- Me fekk ikkje snudd den dramatiske mindrelønsutviklinga som me har sett sidan 2004, då lærarane vart overført til KS, seier John Torsvik til NRKHordaland.no

John Torsvik fra Utdanningsforbundet
Foto: NRK

Likevel legg ikkje Torsvik skjul på at ein skulestreik i stor grad vil råka tredjepart. Det vil i klartekst seia barnehagebarn, skuleelevar og foreldre.

Det var i går Unio beslutta at dei ikkje ville godta tilbodet frå KS, det gjer at medlemmar i Utdanningsforbundet streikar frå og med måndag. Også LO-forbundet Skolenes Landsforbund tek medlemmar ut i streik.

- Det er desverre slik at ein streik i offentleg sektor i stor grad rammar tredjepart. Fleire av dei tidlegare oppgjera kunne ha resultert i streik, men denne gongen var det nok nok!, seier Torsvik.

Siste video

13 lam rømde då bilen dei vart frakta med kolliderte. Dyretransporten fekk ein brå stopp og sauene stakk til skogs.
Slik ser det ut når 574 gensere med sitater fra Ibsens Peer Gynt går i tog.