75 PERSONER EVAKUERT:

Ordfører John Opdal i Odda sier at 75 personer nå er evakuert fra flommen.