NRK Meny

416 kamera på ny E39-veg

Vegvesenet har utlyst anbodskonkurranse for alt elektroarbeidet på E39 Svegatjørn-Rådal. Entreprisen omfattar lys i 28.800 meter med tunnel, 1.150 ledelys/rømingslys, 15 tekniske bygg, 575 skap, 260 naudtelefonar og 416 trafikkamera. Arbeidet startar våren 2018 og skal vere fullført hausten 2021.

Nye E39 Os-Bergen
Foto: Statens Vegvesen