3000 straumlause

Ein straumfeil i Bergen gjer at totalt 3000 husstandar i Hordaland no er straumlause. Frå før var fleire kundar på Osterøy, i Meland, Lindås og Masfjorden straumlause som følge av uvêret. BKK arbeider med å reparere feila.