250 må gå i oljeserviceselskapet Beerenberg

Bergensbaserte Beerenberg sier opp ytterligere 250 medarbeidere fordi selskapet har for lite å gjøre.

Beerenbergs hovedkontor i Bergen

Hovedkontoret på Kokstad i Bergen. Oljeserviceselskapet har avdelinger på Mongstad, i Stavanger og på Aukra.

Foto: NRK

– Vi må tilpasse antall ansatte til et lavere aktivitetsnivå, sier kommunikasjonssjef Ole Klemsdal til NRK.

Har for mange ansatte

Ifølge Offshore.no omfatter nedbemanningen, som skal være ferdig innen årsskiftet, både ansatte i administrasjonen og i prosjekter.

Berenbergs kommunikasjonssjef Ole Klemsdal ønsker ikke å utdype til NRK hvem som må slutte i bedriften, men sier dette til Offshore.no:

Ole Klemsdal

Kommunikasjonssjef Ole Klemsdal.

Foto: Beerenberg

– Vi har dessverre en overkapasitet av personell. Vi forstår at dette er en vanskelig situasjon for våre medarbeidere, og selskapet vil gjøre sitt ytterste for at våre medarbeidere skal oppleve saksgangen som en ryddig prosess.

De ansatte ble orientert i dag.

400 har alt sluttet

Også i 2015 hadde selskapet en nedbemanning der 250 ansatte måtte gå, og året før ble staben redusert med 150 personer.

Selskapet har hovedkontor i Bergen og avdelinger på Mongstad, i Stavanger og i Aukra ved Molde. De driver med vedlikehold både på oljeplattformer og på landanlegg.

Utelukker ikke nye kutt i 2017

– På grunn av den utfordrende bemanningssituasjonen kan vi ikke utelukke en ny bemanningsreduksjon neste år.

Klemsdal kan ikke si noe om hvor mange som eventuelt blir oppsagt i 2017.