200 mister jobben i riggselskap

Det Frederik W. Mohn-kontrollerte riggselskapet Songa Offshore reduserer bemanningen med inntil 200 ansatte.

Songa Delta

REDUSERER BEMANNINGEN: En av Songa Offshores plattformer, Songa Delta

Foto: Songa Offshore

Nedbemanningene kommer som følge av at selskapet går fra å være en prosjektorganisasjon til å bli en driftsorganisasjon, opplyser selskapet til Dagens Næringsliv.

– Dette er en svært viktig og nødvendig justering av vår organisasjon for å sikre Songa Offshore konkurransedyktighet og bærekraft i et ekstremt krevende riggmarked, sier Songa-sjef Bjørnar Iversen til avisen.

Skal spare 30 millioner dollar

Blant de 200 som mister jobben er 76 ansatte og 124 kontraktengasjerte. Songa venter at tiltakene vil redusere årlige kostnader med rundt 30 millioner dollar.

Reduksjonen i antall ansatte vil primært finne sted i prosjektorganisasjonen i Sør-Korea og
prosjektstøtte-organisasjonene i Stavanger og Aberdeen.

Prosessen vil også medføre tilpasninger av driften og organisasjonen på Kypros samt i Stavanger, Oslo og Bergen. Organisasjonen offshore vil ikke bli berørt.