18 av 19 pasientar utskrivne

Ein av pasientane som kom inn til Haukeland sjukehus etter å ha pusta inn ein ukjend gass på Sletten senter i går er framleis innlagd. Sjukehuset har ikkje funne ut kvifor pasientane blei dårlege, opplyser Helse Bergen. Totalt 19 personar blei innlagd med lettare skadar. – Alle har blitt observert og tatt prøver av etter symptoma dei hadde, seier direktør Anne Taule ved mottaksklinikken.