124 i streik i Helse Bergen

Helse Bergen er blant helseføretaka som er ramma av streik frå i dag av, etter at det blei brot i meklinga i natt. I Helse Bergen har LO Stat tatt ut 71 medlemmer og YS 53 medlemmer i streik, ifølgje NTB.

Søk i valresultata

valg-dekorasjon