– Viktig for økt utvinning

Oljedirektoratet melder om høyt aktivitetsnivå men få funn på norsk sokkel hittil i år. For å øke utvinningen er det avgjørende at det bores flere brønner, skriver direktoratet. Det er påbegynt 79 nye utvinningsbrønner, færre enn første halvår 2018.

Johan Sverdrup
Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK