- Svekker demokratiet

Ordfører i Lindås, Astrid Aarhus Byrknes, mener at interkommunale samarbeid har blitt et demokratisk problem for norske kommuner. Det er hun ikke alene om.

Norges Lover
Foto: Bjørn Sigurdsøn / NRK

Bare i Nordhordland og Sunnhordland er det over 100 interkommunale samarbeid på ulike politiske områder.

Nå mener flere av ordførerne i Hordaland at de interkommunale samarbeidene går utover demokratiet.

Ordfører på Stord, Liv Kari Eskeland, mener at kommunestyrene har mistet makt både over vedtak og innsyn.
– De egentlige beslutningene løftes ut av kommunestyrene og inn egne styrer, og det blir en tung materie å styre for oss som politikere, sier Eskeland.

For små kommuner

– Det betyr at kommunestyrene mister kontroll over lovpålagte oppgaver, sier professor i sammenlignende politikk, Frank Aarebrot.

– Oppgavene blir overført til en representant fra kommunestyret som sitter i styret i selskapet i stedet for hele kommunestyret, sier professor i sammenlignede politikk. Slik mener Aarebrot at kommunestyrene tapper seg selv for innhold.

– Kommunene innrømmer jo da at de er for små til å ta seg av egne lovpålagte oppgaver. Da kunne en like godt hatt et kommunestyre for hele området i stedet for å frata seg selv demokratiske rettigheter.

Frank Aarebrot i NRK sitt studio

Professor Frank Aarebrot mener at kommunene mister kontroll over egne oppgaver.

Foto: NRK

Er avhengig av samarbeid


Ordfører Ole Lysø i Austrheim kommune bekrefter at de er avhengig av samarbeidsordningene for å kunne være en egen kommune. Likevel ser han ikke det store problemet.
– De fleste tingene vi har med å gjøre må opp i kommunestyrene i de enkelte kommunene for endelige vedtak, sier jan til NRK Hordaland.

Større kommuner er løsningen

Ordfører i Meland, Nils Marton Aadland mener at større kommunen ville vært bedre med hensyn til demokratiet.
– Dersom vi får en stor kommune kan politikerene faktisk stilles til ansvar i direkte valg, og det er jo en vesentlig del av demokratiet, sier Aadland.