NRK Meny
Normal

- Regjeringa presser kommunene

Regjeringa driver med utpressing når de krever innføring av køprising for at Bergen skal få mer penger til kollektivtrafikk og bybaneutbygging mener FrP.

Kø på Danmarksplass

KØ: I morgenrushet kan det oppstå lange køer ved blant annet Danmarksplass.

Foto: Linda Ekeland / NRK

Tidligere har ikke kommunene hatt mulighet til å innføre køprising, men nå har Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) rydda i regelverket.

- Nå blir det mulig å innføre køprising for de som ønsker det, sier Kleppa til NRK.

Luftforurensing i Bergen

I vinter blussa debatten om å innføre køprising opp igjen i Bergen. Luftforurensinga i byen var en av grunnene til at flere mente restriktive grep burde settes inn.

LES OGSÅ: Går inn for køprising | Krever bedre luft - stoppet trafikk | Må vurdere køprising i Bergen | Unge Høyre sier ja til køprising

- Her har man ignorert de entydige rådene fra faglig hold, sa stortingsrepresentant Kjersti Toppe fra Senterpartiet den gang.

Men den gang hadde ikke norske lokalpolitikere mulighet til å innføre køprising.

- Nå skal vi ha lovverket på plass slik at det er mulig, forteller Kleppa.

Utbygging av bybanen

Magnhild Meltveit Kleppa går langt i å kreve at Bergen og Hordaland må innføre køprising for å få full pott i kampen om belønningsmidler som er penger en mellom annet ønsker å bruke til videre bybaneutbygging.

- Vi setter to forutsetninger til grunn. Det er å styrke kollektivtilbudet og å innføre restriktive tiltak i forhold til biltrafikk. Derfor tror jeg Bergen kommer til å diskutere køprising.

Men dette blir slettes ikke godt mottatt av FrP.

- Dette synes jeg er både uheldig og utidig, sier stortingsrepresentant Gjermund Hegeseter (FrP).

For det første er han i mot køprising og for det andre reagerer han på det han mener er utpressing fra regjeringa sin side.

- Det er et utidig press i fra regjeringa og de bryr seg ikke om kommunene. De presser kommunene til å innføre køprising.

NAF positive

Men partiet og Hageseter får ikke støtte fra NAF, men de mener at prisene må bli lavere når det ikke er rushtrafikk om de skal akseptere dyrere passering i rushet.

- Så sant det er en endring av bompengesatsene vi har i dag og ikke en voldsom økning på toppen så kan det være en god ordning, sier Ole Christensen, daglig leder i NAF i Bergen og omland.

- På hvilken måte?

- Da kan vi kanskje få spredd trafikken og det er en måte å unngå rushet vi har fra neon bydeler i dag.

Samferdselsministeren håper nå at Bergen innfører køprising.

- Vi har med glede registrert at Fylkesutvalget i Hordaland allerede er for køprising, sier Kleppa til NRK.

Siste video

Programleder: Mariann Reikerås
Som ventet ble det omrokkeringer i Regjeringen i dag.
Slik ser det ut i våre nye lokaler.